Tirsdager og torsdager kl. 18.00: kirtana, foredrag fra Bhagavadgita og lett prasada.

Søndagsfest kl. 15.00: kirtana, foredrag og prasada.

Fredager kl 17:00 – 19:00: BhagavadGita kurs og prasada. Kontakt templet for å delta på kurset.

Juni måned:

Fredag 27. juni: Bhaktivinoda Thakuras 100 års bortgangsdag. Markering søndag 29. juni kl. 15.

Ratha yatra i Oslo 10. juli

Web: http://harekrishna.no/

Mail: info@harekrishna.no