ISKCON Norge, Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo

 Tirsdager og torsdager kl. 18.00: kirtana, foredrag fra Bhagavadgita og lett prasada.

Søndagsfest kl. 15.00: kirtana, foredrag og prasada.

 

August måned:

Søndag 10. august: Herren Balaramas åpenbarelsesdag. kl. 15.00: Musikk, foredrag, prasada.

Søndag 17. august: Krishna Janmastami, Herren Krishnas åpenbarelsesdag. kl. 15.00: Musikk, abhiseka, foredrag, prasada.

Mandag 18. august: Srila Prabhupadas åpenbarelsesdag. Kl. 17.00: kirtana, pushpa-abhisheka (blomsterofring), opplesning av ofringer og Srila Prabhupada lilamrita, prasada.

Onsdag 20. august: Vi starter opp med Bhakti Vriksha. Bhakti Vriksha programmet gir god trening i forståelse av Krishnabevissthet, fokuserer på det individuelle medlemmet, genererer en følelse av tilhørighet og fostrer gode relasjoner. Hver onsdag framover fra kl. 18.00 til 20.00. Du kan lese mer på http://www.bhaktivriksha.com/about/

Kontakt Mahabhavi dasa på mahabhavidas@gmail.com hvis du ønsker å delta. Det er plass til 15 personer.

Ekadasi: 7. og 21. august