Da Srila Prabhupada startede Det Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed (ISKCON), gav han som et af samfundets formål ”…at demonstrere en enklere, mere naturlig måde at leve på.” I forlængelse  deraf etablerede han landbrugssamfund over hele verden, hvor de hengivne dyrkede deres egen mad, fik mælk fra egne køer og pløjede jorden med egne okser. I sine bøger, breve og samtaler nævnte han også jævnligt, hvor vigtigt det er at vende tilbage til en mere naturlig livsstil i harmoni med Krishnas natur. Det er ikke blot ’materielt’ vigtigt af hensyn til Jorden og miljøets ødelæggelse, men også nødvendigt for menneskehedens åndelige udvikling.

Srila Prabhupada på vandring imellem rismarker i Mayapur.

De fleste af nutidens ISKCON-hengivne er klar over denne vigtige del af Prabhupadas mission, men har ofte svært ved at se, hvordan den er relevant for dem, eller hvordan de være en del af et selvforsynende landbrugssamfund. De fleste hengivne er vokset op i bysamfund uden adgang til landbrugsjord og viden om, hvad jorddyrkning og pasning af køer egentlig vil sige.

Dette hæfte er derfor ment som en inspiration for alle, der gerne ser Prabhupadas ide om ”simpelt liv, høj tænkning” ført mere ud i livet. Vi argumenterer her for, at der er mere end en måde at virkeliggøre Prabhupadas ideer om et naturligt liv med selvforsyning. De fleste af ISKCON’s landbrugsprojekter er startet med, at ISKCON som organisation har investeret i store jordarealer og gårde og engageret mange hengivne i kollektive landbrugssamfund. Til glæde for alle, der ikke har denne mulighed for at være en del af et stort landbrugsprojekt, fortæller vi her om en alternativ måde at starte på.

Vi foreslår, at man bliver der, hvor man er, selv om det er midt i en moderne storby, og begynder med det samme at dyrke til selvforsyning, hvad man kan. Det har fået en vis udbredelse de senere år under navnet ’urban farming’, og vi viser, at det ikke blot er en realistisk måde at være selvforsynende på her og nu, men også er et stort første skridt i retning af et større selvforsyningsprojekt.

Hæftet er bygget op som følger. Det første kapitel er et essay og nærmest et manifest, der blev skrevet som en kommentar til to GBC-resolutioner om genoplivelse af ISKCON’s landbrugsprojekter. Kapitel to er et historisk tilbageblik på et af de berømteste selvforsyningsprojekter fra 1800-tallet. Her lærer vi fra eksemplet i Paris, at selvforsyning sagtens kan foregå midt i et tæt befolket storbyområde.

Kapitel tre er et minikursus i havedyrkning og fortæller, hvordan man i praksis dyrker en masse lækre grønsager på det, der f.eks. nu er ens græsplæne. Herefter er der i kapitel fire nogle betragtninger over de videre perspektiver, der ligger i urban farming, og hvordan man eventuelt går videre til at inkludere køer og okser i sit arbejde. Som afslutning i kapitel fem runder en af vores selvforsyningsentusiaster, Madana Gopala Dasa fra landbrugsprojektet Nouvelle Mayapura i Frankrig, af med nogle bemærkninger om sine egne erfaringer med selvforsyning.

God fornøjelse!