– Af Syamasundara Dasa

I sidste måned (maj 2017) blev Herren Nrsimhadevas fremkomst, Nrismha-caturdasi, fejret. I den forbindelse rundsendte en af Srila Prabhupadas disciple, Syamasundara Dasa, nedenstående tekst om, hvorfor Prahlada blev en hengiven af Herren Nrsimhadeva. Selv om det nu er en måned for sent, deler Nyt fra Hare Krishna den her med sine læsere.

Denne passage fra Hari-bhakti-vilasa (14.418-441, Nrsimha-caturdasis herligheder) citerer fra Brhan Nrisimha Purana, der beskriver, hvem Prahlada Maharaja var i sit tidligere liv, og hvordan han blev en Narasimha-bhakta.

Prahlada sagde: O Højeste Herre! Jeg bøjer mig ned for Dig. O min Herre Nrsimhadeva, jeg frembærer min underkastelse for Dig. Jeg er Din hengivne. O Herrers Herre, lad mig udtrykke mit dybtfølte spørgsmål. O Herre, hvordan udviklede jeg sådan en inderlig hengivenhed? O min Herre, fortæl mig venligst, hvordan jeg blev Din ophøjede hengivne.

Herren Narasimhadeva svarede: O du i høj grad lærde! O Min søn, lyt omhyggeligt, mens Jeg forklarer for dig, hvad grunden til din hengivenhed til Mig er, og hvorfor du derfor er Mig meget kær.

I en forgangen tid var du født som en brahmana, men du studerede ingen af skrifterne. Dit navn var Vasudeva, og du var tiltrukket til en prostitueret. I det liv blev du så knyttet til denne prostituerede, at du ikke bekymrede dig om at udføre nogen form for from aktivitet. Undtagelsen var et enkelt løfte i forbindelse med Mig. Fordi du overholdt det løfte, udviklede du en ophøjet hengivenhed til Mig.

Prahlada spurgte da: O Herre Nrsimhadeva! O Acyuta! O Højeste Herre, hvem var min far i det liv? Hvad var min pligt? Hvordan overholdt jeg Dit løfte, selv om jeg var knyttet til en prostitueret? Forklar alt dette for mig i detaljer, hvis Du vil.

Herren Nrsimhadeva svarede: Der var engang en brahmana, der var velbevandret i den vediske litteratur. Han boede i byen Avantipura og var kendt som Vasu Sarma.

Denne fromme brahmana plejede at udføre et ildoffer hver dag. Han var meget dygtig til alle former for vediske ritualer, og som sådan ville han tilfredsstille de bedste blandt halvguder med agnistoma-ofret. I den livstilstand begik han ikke en eneste syndig aktivitet.

Hans hustru var meget from og ydmyg. Hun var berømt overalt i de tre verdener. Hun var kysk, dygtig til at gøre alle slags fromme aktiviteter og altid ivrig efter at tjene sin mand.

Denne ophøjede brahmana fik fem sønner med sin hustru. Disse sønnner var meget fromme, lærde og hengivne til deres far. Blandt dem var du den yngste, og du blev knyttet til en prostitueret.

Fordi du var knyttet til en prostitueret, blev du forfalden til at drikke vin og gøre andre syndige aktiviteter, så du aldrig engagerede dig i studiet af Vedaerne.

Du tilbragte det meste af din tid hjemme hos den prostituerede. En dag kom du og hun imidlertid op at skændes. På grund af det skænderi fik du ikke noget at spise den dag, og som resultat overholdt du uden at vide det et helligt løfte i forbindelse med Mig.

På grund af skænderiet med den prostituerede sov du heller ikke hele natten. Den prostituerede spiste heller ikke noget i dit selskab eller fik sovet om natten.

Fordi I uden at vide det fulgte dette løfte i relation til Mig hele dagen og natten igennem, blev I begge renset og samlede jer masser af fromme fortjenester.

Som følge af over-holdelsen af dette løfte er halvguderne i stand til at nyde deres liv på de himmelske planeter. For at få kraften til at skabe har Brahma fulgt dette løfte. Brahma fik styrken gennem overholdelsen af dette løfte i relation til Mig og var dermed i stand til at skabe alle bevægelige og ubevægelige levende væsener. Mahadeva (Siva) fulgte også dette løfte, så han kunne slå den store dæmon Tripurasura ihjel. Det er et faktum, at som følge af dette løfte var Siva i stand til at slå den formidable dæmon ihjel.

Mange andre halvguder, ældgamle vismænd og lærde og fromme konger har tidligere fulgt dette løfte for at opnå Mig.

Gennem indflydelsen fra dette løfte opnåede de alle livets fuldkommenhed. Den prostituerede blev også en hengiven af Mig og nød derefter stor lykke inden for de tre verdener. Mit kære barn, det er af den grund, at dette løfte i relation til Mig er berømt overalt i de tre verdener.

Dette løfte blev til blot for at befri sådanne slyngler. O Prahlada, som følge af dette løfte begyndte du at gøre hengiven tjeneste til Mig.

I sit næste liv blev den prostituerede født i himlen som en apsara, og efter at have nydt livet der umådeligt kom hun til Min højeste bolig. O Prahlada, du vil også vende tilbage til Min bolig og få fortrolig omgang med Mig.

For at udbrede hengiven tjeneste til Mig har du inkarneret dig uden Mig. Efter at have færdiggjort din opgave med at prædike den hengivne tjenestes hæder og pragt vil du igen komme til Min evige bolig.

De, der overholder dette højeste løfte i relation til Mig, vil aldrig vende tilbage til denne materielle eksistens, selv i hundreder og millioner af kalpaer.

kilde: http://shyamasundaradasa.com/jyotish/resources/articles/non-jyotish_articles/prahlada.html