Af Madhyama Devi Dasi – Oversat af Christopher Thuesen

Alt, du behøver for at begynde denne simple og sublime yoga-meditation, er din stemme og dine ører.

Har du set denne besked før: “Syng venligst Guds navne – Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare – og dit liv vil blive sublimt.”

Det ville være besynderligt, hvis du ikke har, for i de sidste årtier år er denne besked blevet trykt på millioner af skilte og reklamesøjler, kort og pamfletter, plakater og bogomslag. Den er blevet gentaget på TV og i radioen, i aviser og magasiner og personligt til tusinder af folk i indkøbscentre, på gadehjørner og i lufthavne verden over. “Jeg beder dig, prøv blot at synge Hare Krishna, og dit liv vil blive ophøjet!”

Hvorfor beder vi alle folk om at gøre dette? Hvad sker der, når man siger Guds navne?

Når man siger Guds navne, genopvækker man sin oprindelige åndelige bevidsthed. Da alle levende væsner er åndelige sjæle, er vi alle oprindeligt Krishnabevidste, Gudsbevidste. Vi har dog befundet os så utroligt længe i denne materielle verden, at vores bevidsthed er blevet dækket af materiel illusion.

Hvad er denne materielle illusion? “Jeg er denne materielle krop, og denne materielle verden er min og beregnet til min tilfredsstillelse. Jeg ejer den, behersker den og nyder den uden begrænsninger.” Hvis vi tænker på denne måde, befinder vi os i materiel illusion.

Det er blot ikke sandheden. Langtfra. Vi er ikke disse kroppe. Vi er åndelige sjæle. Denne materielle verden er ikke vores. Den er Guds. Han alene evner at styre den, og Han har eneret på at nyde den. Hvis vi forsøger at tilrane os Hans position som ejer, hersker og nyder, fanges vi i denne materielle verdens kompleksitet.

Hvis det sker, kan vi ikke slippe fri på egen hånd. En mand bundet på hænder og fødder kan ikke befri sig selv. Han må kalde på en, hvis hænder og fødder er frie, og bede denne person om hjælp.

Krishna, den Højeste Sjæl, er aldrig underlagt illusion. Hvis vi ønsker at slippe fri af illusion, må vi kalde på Hans hjælp. Måden, hvorpå vi oprigtigt beder om Herrens beskyttelse, er ved at sige dette maha-mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Ved at synge eller sige Hare Krishna, hvilket er sammenligneligt med et barns kald på dets mor, renses hjertet for den falske bevidsthed om at være denne verdens hersker. Samtidigt med, at illusionen fordufter, genoplives vores sande, lykkelige og evige åndelige bevidsthed. Vi vender tilbage til vores naturlige position som Herrens tjenere, og slutteligt åbenbarer Herren Sig for os, når vi oprigtigt siger dette maha-mantra.

At synge eller sige Hare Krishna frembringer ingen materiel lyd. Det har intet at gøre med chakraer, iltniveau, hypnose, positiv tænkning eller noget som helst andet, der blot er mentalt eller mekanisk. Ej heller bør mantraet siges for at opnå materielle goder såsom rigdom, berømmelse eller sågar vort daglige brød. Hare Krishna er en ren åndelig lyd, så man kommer med det samme til den åndelige platform og lægger alle lavere stadier af bevidsthed bag sig, uanset om de er sanselige, mentale eller intellektuelle.

Fordi det er en åndelig aktivitet at synge eller sige Hare Krishna, kan alle drage fordel deraf, uanset hvad ens materielle kår måtte være. Det gør ingen forskel, om man er rig eller fattig, mand eller kvinde, ung eller gammel, rød, hvid, brun eller sort, amerikaner eller inder, muslim, kristen eller jøde. At synge eller sige Hare Krishna vil hjælpe os alle, for Guds navne er helt åndelige, og vi er åndelige væsner.

Selvfølgelig vil det tage længere tid at rense hjertet for en person, der er dybt knyttet til materielt liv. Selv sådan en materielt betinget person kan dog hurtigt opnå den åndelige platform ved at synge Hare Krishna.

De tre ord Hare, Krishna og Rama er maha-mantraets transcendentale frø. Ordene Krishna og Rama tiltaler Herren direkte. Både Krishna og Rama betyder “den højeste nydelseskilde”, og Hare retter henvendelse til Herrens indre nydelsesenergi. Denne energi hjælper os med at nå Herren.

Hans Guddommelige Nåde Abhay Caranaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, der bragte denne rene tradition med at fremsige Guds navne til den vestlige verden, forklarede maha-mantraets betydning på denne måde:

“O Herre, O Herrens energi, engager mig venligst i Din kærlige tjeneste.”

Hvad der bedes for, når vi fremsiger Hare Krishna, er vores tilbagevenden til vores naturlige, lyksalige position som Guddommens Højeste Personligheds kærlige tjenere. Ingen andre midler til åndelig erkendelse er lige så effektive i denne tidsalder som at sige dette maha-mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Grundlæggende regler for at sige Hare Krishna

 1. Den første regel er, at der ingen strenge regler er. Man behøver ingen kæde for at recitere Hare Krishna. Man behøver ikke at befinde sig på et helligt sted. Man behøver ikke at sidde, stå eller gå på en speciel måde. Man kan sige Guds hellige navne overalt og til hver en tid, selv når man gør sine daglige pligter. På en eller anden måde skal man blot forsøge at fremsige Hare Krishna.
 2. Gør det så meget som muligt. Hvorfor? Der er ingen forskel mellem Krishnas navne og Krishna selv. Så jo mere man siger dem, jo mere vil man være i kontakt med Krishna og Hans åndelige energi. Jo mere man siger Hare Krishna, jo mere vil man gøre åndelige fremskridt.
 3. Undgå syndige aktiviteter. Det betyder, at man bør holde sig fra at spille hasard, spise kød, beruse sig og have sex for nydelsens skyld. Disse aktiviteter vil blot sløve ens åndelige fremskridt.
 4. Læs noget Krishnabevidst litteratur dagligt. Jo mere man får kendskab til Krishna og Hans navnes glorværdighed, jo mere tro vil man have på at fremsige Hare Krishna. BBT har udgivet mange bøger om Krishna, og enhver af dem kan man drage transcendental fordel af ved at læse. Et godt sted at starte er Bhagavad-gita Som Den er, oversat og kommenteret af Hans Guddommelige Nåde A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, grundlægger og åndelig mester for ISKCON [det Internationale Samfund for Krishnabevidsthed].

At fremsige Hare Krishna kan være en festlig gruppeaktivitet eller en lavmælt, personlig meditation. At synge mantraet, enten alene eller i flok, kaldes kirtana. At fremsige det sagte for sig selv kaldes japa.

Her er en kort instruktion i japa. Krishnahengivne mediterer ved at recitere Hare Krishna på en kæde med 108 perler, en såkaldt japa-mala. Sådan en kæde kan for eksempel fås i ens lokale Hare Krishna-tempel.

Sådan reciterer man på en japa-mala:

 1. Hold perlerne i højre hånd.
 2. Der er en hovedperle, der er større end resten. Tag fat om den første perle ved siden af hovedperlen med højre tommel og langfinger (pegefingeren bør ikke røre ved perlerne.)
 3. Rul perlen frem og tilbage mellem tomlen og langfingeren og sig Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ordet Hare udtales Haré med tryk på sidste stavelse. Krishna udtales Krish-na. Rama rimer på drama. Udtal hver stavelse så klart som muligt. Koncentrer sindet på lyden af hvert ord i mantraet.
 4. Efter man har sagt mantraet en gang, bevæges tomlen og langfingeren videre til den næste perle, og mantraet siges igen.
 5. På denne måde fortsætter man, indtil man har reciteret på alle 108 perler og dermed fuldendt en hel “runde”.
 6. Reciter ikke på hovedperlen og spring den heller ikke over. Drej i stedet kæden om og fortsæt i den modsatte retning. Den sidste perle i den første runde er den første i den næste runde. Man reciterer på perlerne, den ene efter den anden, indtil man støder på hovedperlen igen. Nu er anden runde klaret.
 7. Fortsæt med at skifte retning på denne måde (Hvor mange runder kan du recitere? Indviede hengivne reciterer mindst seksten runder dagligt).
 8. Du bør behandle dine perler med respekt. Lad dem ikke røre jorden, dine fødder eller et hvilket som helst urent sted. Tag dem ikke med på badeværelset.
 9. Man kan opbevare sine perler i en perlepose med en strop påsyet (kan anskaffes i det lokale Hare Krishna-tempel). På den måde holder man styr på sine perler, imens man siger Hare Krishna, og når man ikke gør det, kan man hænge dem rundt om halsen for at have dem klar til næste gang, muligheden for at recitere Krishnas hellige navne opstår. Når man er færdig med at bruge perlerne, placeres de i perleposen og opbevares et rent sted (hvis man ikke har en perlepose, kan man rulle et rent klæde om perlerne og lægge dem i en skuffe eller på en hylde).

En afsluttende bemærkning. Forsøg at sige et bestemt antal runder dagligt. Man kan starte med et par eller sågar blot én runde, men reciter dem regelmæssigt uden svipsere, helst i de tidlige morgentimer. Denne regelmæssige fremsigelse sammen med et (hvis muligt) regelmæssigt studie af teksterne vil danne et solidt fundament for yderligere fremskridt i Krishnabevidsthed.