Af Lalitanatha Dasa

I løbet af de sidste par år har der været flere renovationsarbejder i Sri-Sri Gaura-Nitais tempel i København. Den største var opførelsen af det nye køkken, der fandt sted i sommeren og efteråret 2017. Andre istandsættelser inkluderer den store facaderenovering, isætningen af loftsvinduer i tempelrummet, reparation af tagene og altanen, bygning af et nyt badeværelse ved siden af køkkenet og en ny flisebelagt indkørsel til templet. Disse omfattende renoveringer blev gjort mulige takket være hjælp fra mange af jer, der bidrog med økonomisk støtte, frivilligt arbejde og opmuntring på mange måder. Et stort tak skal endnu engang lyde til alle jer, der deltog!

Resultatet er et meget forbedret tempel til gavn for alle og til glæde for Sri-Sri Gaura-Nitai og Srila Prabhupada, der garanterer, at alle, der tager del i sådanne hengivne tempeltjenester, får en masse af Deres barmhjertighed. At hjælpe og støtte Herren Sri Krishnas tempel er aldrig et tab, men altid til stor åndelig gavn for enhver, der bidrager.

På det seneste har flere hengivne, støtter og sympatisører udtrykt ønsket om én større renovation mere. Badeværelset og toiletterne i tempelbygningen er slet ikke op til en standard, vi kan være bekendt over for templets mange gæster. Det trænger til en omfattende ansigtsløftning, eller mere konkret trænger det til at blive genopført fra bunden af. Det omfatter at rive det nuværende badeværelse ned, lave en forsvarlig vådrumsisolering, installere gulvvarme, opsætte fliser og installere nyt badeværelses- og toiletudstyr. Et groft overslag viser, at dette kan gøres for 50.000 kr., hvis det meste af selve arbejdet er vores egen frivillige arbejdskraft.

Derudover er der forskellige andre vedligeholdelsesarbejder og istandsættelser, der også burde foretages i løbet af sommeren. De skulle kunne gøres for yderligere 50.000 kr. Derfor beder vi jer alle, om I ikke har lyst til at give et stort eller lille bidrag, så vi hurtigt kan nå målet på 100.000 kr. til templets renoveringskonto og få gjort disse arbejder til gavn og glæde for alle.

Hvis I har lyst til at donere, kan alle donationer indsættes på templets konto (reg. 2128, konto 6881 118 945), indbetales via mobilepay (5383 1108), lægges i templets donationsboks eller gives til en af templets hengivne.

I den forbindelse må det heller ikke glemmes, at alle donationer til templet og ISKCON Danmark er fradragsberettigede. Giver du med andre ord 1.000 kr., betales de 400 kr. i virkeligheden af skattevæsenet.