ISKCON, det Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed, er mest kendt under navnet Hare Krishna. Hare Krishna kommer fra maha-mantraet (Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare), som de hengivne både synger offentligt på gader og torve og bruger som mantra i deres daglige meditation. I virkeligheden er alting i Hare Krishna bygget op omkring maha-mantraet, der ledsager alle andre aktiviteter inklusive alle tempelritualer, festivaler og selv praktiske gøremål.

Hare Krishna-mantra’et består af tre ord – Hare, Krishna og Rama – der systematisk er sat sammen til Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna og Rama er navne på den Højeste Herre, imens Hare er den Højeste Herres åndelige energi. Hare Krishna-mantraet er reelt en bøn til Herrens åndelige energi, Hara, om at måtte blive engageret i Krishnas hengivne tjeneste. ”O Krishna, O Rama, O Krishnas energi, engager mig i Din tjeneste.”

Vedaerne anbefaler specielt Hare Krishna-mantraet til denne tidsalder, Kali-yuga. Mantraet kræver ingen forudgående kvalifikationer og kan anvendes af alle under alle omstændigheder. Det giver en de fordele, som meditation på ethvert andet ægte mantra giver, såsom renselse af sindet, styrkelse af intelligensen og kontakt med den åndelige sjæl, men derudover giver det noget, som andre mantraer ikke er i stand til. Fordi Hare Krishna-mantraet udelukkende består af navne på Guddommens Højeste Personlighed, sætter det én i direkte kontakt med Ham.

For alle andre personer gælder det, at deres navn og de selv er to forskellige ting, men i tilfældet med Gud er der ingen forskel imellem Ham og Hans navn. Hvis man er tørstig, er det ikke nok at sige ”vand, vand, vand.” Man er nødt til at drikke rigtigt vand for at blive af med tørsten. Men i tilfældet med Gud, som alle sjæle bevidst eller ubevidst tørster efter, er det nok at sige Hans navn for at opleve at være sammen med Ham. Hare Krishna-mantraet sætter derfor én i direkte personlig kontakt med Krishna. Man oplever Hans tilstedeværelse lige så meget, som man oplever en gods vens nærvær, hvis man sidder i samme stue ansigt til ansigt med ham. Mantraet giver derfor direkte erkendelse af Gud og ikke nok med det. Hvis man omgås med Krishna konstant igennem omgang med Hans navn, vækker man sin ekstatiske kærlighed til Ham og genopliver sin oprindelige fuldt lyksalige natur. Selv om man fortsat er i den materielle verden, forsvinder dens indflydelse på én, og verden opleves, som om man allerede var i den åndelige verden.

”Så hvorfor ikke prøve det?” plejede Srila Prabhupada at sige. ”Det koster ikke noget, det kan ikke skade, og fordelene er mange.”

 

Sådan gør du

Det er meget enkelt, hvis det er første gang, du skal meditere på Hare Krishna. Find dig et stille og roligt sted, hvor du kan være uden at blive alt for forstyrret, og gentag mantraet igen og igen, stille og roligt, men højt, for dig selv, mens du slapper af. Det skal du gøre under hele meditationen. Det er godt at sidde i skrædderstilling, men du kan også sidde på en stol eller i en blød sofa, bare du føler dig godt tilpas. Skriv mantraet ned på et stykke papir, hvis du ikke kan huske det, og kik på papiret, indtil du har lært det.

Når du mediterer, skal du huske tre ting:

1) Du skal lytte så opmærksomt som muligt til mantraet.

2) Du skal sige hele mantraet og kunne høre alle stavelser tydeligt (Man må gerne sige mantraet hurtigt, så længe man bare altid kan høre alle stavelser tydeligt.)

3) Hvis du mister koncentrationen, og tankerne vandrer til andre ting, skal du igen tvinge dig selv til at lytte opmærksomt. Kik på det stykke papir, hvor du har skrevet mantraet, hvis det er svært. Det kan være lidt svært i starten, men øvelse gør mester!

Et par ting om udtalen er gode at huske:

Alle r’erne udtales bedst med tungen i ganen, ikke fra halsen. Det gør du ved at stikke tungespidsen op i ganen, og så kan du ligesom rulle, så du laver et r. Men hvis det er for svært, bruger du bare et almindeligt dansk r. Det virker alligevel.

Hare udtales Haré med r i ganen (hvis muligt).

Krishna udtales lige ud ad landevejen med r i ganen (hvis muligt).

Rama udtales enten lige ud ad landevejen eller Raam, altså med et langt a i midten og et stumt a til sidst. Hvis man siger det sådan, kan man sige mantraet hurtigere, hvilket er praktisk. Også her udtales r’et i ganen (hvis muligt).

Indviede hengivne bruger omkring to timer dagligt på denne meditation på Hare Krishna-mantraet. For begyndere lyder to timer af meget, men det bør ikke afholde nogen fra at prøve. Hvis man kan lide det efter at have prøvet det, kan man lægge ud med f.eks. et kvarters tid om dagen, og har man det godt med det, kan man gradvist øge det efter behag. Man kan også prøve at meditere fast en uges tid og derefter holde op og se, om det gør nogen forskel i ens liv.

Når man har afprøvet mantraet og gerne vil fortsætte, er det en hjælp at bruge en kæde til at tælle mantraerne på. En sådan kæde kaldes en japa-kæde og består traditionelt af 108 perler. For hver perle siger man et mantra og går videre til den næste. Indviede hengivne reciterer 16 omgange dagligt på en sådan kæde, der kan anskaffes igennem en af adresserne på næstsidste side. Man kan også altid kontakte indviede hengivne og bede dem instruere én i den rigtige måde at meditere på mantraet.

 

Hvad oplever man?

Det er ret forskelligt, hvad folk oplever de første par gange, de mediterer. Nogle føler sig mere afslappede, mindre stressede, fri fra angst, får mere energi og mere kontrol over deres handlinger, følelser og tanker og bliver psykisk stærkere. Andre føler sig helt høje (på en god måde), nogle mærker en intens glæde og lykke, nogle føler fred, og nogle oplever, at de får kontakt med sig selv og med Gud. I mange tilfælde har afhængige folk kunnet holde op med at ryge, drikke og tage stoffer mere eller mindre fra den ene dag til den anden. Der er også dem, der ikke rigtigt mærker noget noget første gang, men så er det vigtigt at huske, at meditation er en gradvis proces, og det er ikke alle, der føler virkningen lige kraftigt i starten. Giver man det en chance og gør det en uges tid, skulle man dog ikke kunne undgå at mærke, hvordan det gradvist begynder at påvirke en på en god måde.