Hare Krishna blev etableret i Danmark i 1979 og anerkendt af Kirkeministeriet som trossamfund i 1997. Anno 2015 foregår der følgende aktiviteter i Danmark. 

På Skjulhøj Allé 44 i Vanløse i København ligger Danmarks pt. eneste Hare Krishna-tempel. Her bor der en halv snes hengivne, der ud over at praktisere deres egen Krishna-bevidsthed også har åbent hus hver dag for alle, der har lyst til at deltage i templets daglige programmer. Hver søndag er der søndagsfest kl. 15:00, hvor gamle kendinge såvel som nytilkomne nysgerrige er sammen til et Krishna-bevidst program med sang af Hare Krishna, foredrag over vedisk filosofi og en veltillavet vegetarisk prasadam-middag.

I Aarhus har Hare Krishna et center, Krishnahuset, på Kystvejen 65 A. Her mødes Hare Krishna-hengivne og interesserede til faste og lejlighedsarrangementer. Hjemmesiden www.krishnahuset.dk informerer om, hvad der sker hvornår.

Forskellige steder i Danmark foregår private nama-hatta-møder, hvor hengivne på skift mødes hjemme hos hinanden. Er man interesseret i at deltage i noget sådant, kan man kontakte templet i København eller centret i Aarhus.

Hare Krishna har to lokalradioer i Danmark, én i København og én i Aarhus. De har kørt uden afbrydelse siden henholdsvis 1984 og 1986 og sendt tusinder af Krishna-bevidste udsendelser med filosofi, musik, aktuelle interviews og meget mere. For øjeblikket sender Radio Krishna i København omkring 40 timer om ugen, imens Radio Krishna i Aarhus sender 15 timer hver uge (Se næstsidste side for nærmere detaljer om frekvenser og sendetider)

I København driver Hare Krishna Govindas’ Vegetariske Restaurant på Åboulevard 7. Al maden her er ikke blot vegetarisk og indisk inspireret, men laves også af trænede hengivne og ofres til Krishna, før den serveres ud som prasadam. Restauranten er røg- og alkoholfri.

Nyt fra Hare Krishna, Hare Krishnas nyhedsblad, udkommer hver måned eller mindst ti gange om året. Det koster 300 kr. at abonnere på det trykte blad, imens det er gratis at modtage det digitalt. Her møder man friske danske oversættelser af Srila Prabhupadas uforlignelige visdomsord fra hans foredrag, samtaler eller essays, biografier over Gaudiya-traditionens åndelige mestre, dyberegående filosofiske artikler, danske oversættelser fra gamle skrifter, Krishna-bevidste analyser af aktuelle emner, information om Hare Krishna fra hele verden, relevante diskussioner hengivne imellem, vegetariske madopskrifter, en Krishna-bevidst børneside, visdomsanekdoter, en kalender over periodens begivenheder mm.

Hare Krishna er også på Internettet. ISKCON’s officielle hjemmeside hedder www.krishna.dk. Her findes generel information om Hare Krishna såvel som løbende orientering om begivenheder i tiden. www.harekrishna.dk er hjemmeside for Nyt fra Hare Krishna, hvor en lang række af de artikler, som er blevet trykt i bladet, kan læses online.

Så er der www.intelligentdesign.dk. Denne hjemmeside er ikke direkte Krishna-bevidst, men er et naturvidenskabeligt forum, som drives af Hare Krishna-hengivne og specielt diskuterer manglerne i Darwins udviklingsteorier og argumenterer for, at teorien om en intelligent årsag bag verden og livet stemmer videnskabeligt set bedre med det, vi kan observere.

Alt i alt består det danske Hare Krishna-samfund vel af omkring 50 meget aktive hengivne og en større kreds på måske et par tusinde mindre aktive hengivne og sympatisører. Der findes intet præcist tal, da ISKCON ikke fører noget medlemskartotek.

Hvad angår den praktiske ledelse, kører de forskellige projekter administrativt uafhængigt af hinanden. Den overordnede ledelse af Hare Krishna i Danmark forestås af IDL, ISKCON Danmarks Landsråd, under opsyn af ISKCON’s verdensråd (GBC). IDL overser de forskellige projekter og holder øje med, at de arbejder inden  for ISKCON’s afstukne rammer. IDL tager sig også af de anliggender, som ikke falder ind under et af de bestemte projekter. Derudover indkalder ISKCON til en årlig generalforsamling, hvor alle er velkomne til at komme og lade deres stemme blive hørt.