Har du allerede skrevet et testamente? Det er bedre at gøre det før end senere. Nok ingen af os regner med at dø i morgen, men hvem ved, hvornår det kommer?

Der kan være gode grunde til at at lave et testamente. Det kan man alt sammen lære mere om fra advokater, der specialiserer sig i arveret. En af grundene kan være af hensyn til ens ægtefælle og øvrige familie. Uden et testamente kan der f.eks. opstå situationer, hvor din ægtefælle ikke kan blive boende i jeres fælles bolig efter din bortgang.

En anden ting er, at et testamente giver dig mulighed for at sikre, at en del af eller hele arven går til Krishna. Måske synes du, at det bedste, din livsopsparing kan bruges på, netop er Krishnas tjeneste til gavn for nogle af verdens lidende mennesker. Hvis du selv synes, at du har fået stor gavn af Srila Prabhupadas gave – Krishna-bevidsthed – er det selvfølgelig nærliggende, at du gerne vil glæde andre med det samme. Det kræver i så fald også et testamente.

I denne forbindelse har Hare Krishna Danmark netop indgået et samarbejde med juristfirmaet Dokument 24, der gør det muligt at oprette et testamente GRATIS, når Hare Krishna er betænkt i testamentet. Hvor stor en del, du i så fald giver til Hare Krishna, er helt op til dig.

Bemærk, at Hare Krishna som en velgørende organisation er fritaget for arveafgift. Det betyder bl.a., at du kan give Hare Krishna en del af arven, og dine andre arvinger vil stadig modtage samme beløb, som hvis du ikke havde betænkt Hare Krishna i dit testamente. Dokument 24 rådgiver gratis om, hvordan det kan lade sig gøre. Gå ind på www.krishna.dk under ’Støt’ og læs nærmere om,  hvordan man kan testamentere til ISKCON’s arbejde i Danmark.