ISKCON’s øverste styrende organ har siden Srila Prabhupadas bortgang været The Governing Body Commission (GBC), som Srila Prabhupada ved sin død overdrog sin autoritet til i sit testamente.

GBC mødes hvert forår i ISKCON’s verdenshovedkvarter i Mayapur og offentliggør derefter de årlige vedtagne resolutioner.

På grund af covid-situationen mødtes GBC imidlertid ikke fysisk i 2021, men afholdt i stedet løbende møder online året igennem. Af den grund er resolutionerne helt usædvanligt først blevet offentliggjort nu her i februar 2022. Mange har ventet på dem, men nu er de her omsider. Hvis man gerne vil gennemgå dem, hvilket alle medlemmer af ISKCON opfordres til at gøre, kan de læses på GBC’s hjemmeside, se https://gbc.iskcon.org/wp-content/uploads/2022/02/2021GBCRES.pdf.

Her kan det kort nævnes, at blandt resolutionerne i 2021 er der blevet etableret en række regler for, hvorden bortgåede vaisnavaer kan æres ved at etablere mindesmærker (samadhier) for dem. Online GBC-møder er blevet accepteret som en officiel fuldgyldig platform for GBC-møder, og GBC-møderne i 2022 vil igen blive afholdt online på grund af den fortsatte corona-pandemi.

Begrebet ’kulturelt sensitive resolutioner’ er blevet indført for at give mulighed for, at visse områder i verden kan undtages fra at følge visse GBC-resolutioner på grund ’kulturel sensivitet’. Så er der nogle personlige resolutioner, hvor en hengiven igen har fået lov til at være sannyasi, en anden er blevet helt udelukket fra ISKCON for at prædike ting, der ikke repræsenterer ISKCON, og en tredje er under opsyn efter at være afveget fra principperne for en sannyasi.

En resolution opfordrer alle ISKCON-templer og –samfund til at være miljøbevidste, og teksten ’Code of ethical behaviour’ er blevet accepteret som officiel retningslinie for ISKCON (se evt. Nyt fra Hare Krishna 10.2021). En resolution fastslår, at ISKCON ikke accepterer nogen form for racediskrimination. Med hensyn til Deitetstilbedelse fastslår en resolution, at enhver Deitetstilbedelse i ISKCON skal foregå i stemningen af ærefrygt og ærbødighed.

Så er ISKCON’s sundhedsministerium blevet ophævet, og en resolution om at forhindre og håndtere lederes seksuelle afvigelse og andre former for misbrug af lederpositioner er blevet vedtaget. En resolution giver retningslinier for og opfordrer til, at hengivne bliver uddannet i ’hermeneutisk’ forståelse (’hermeneutik’ betyder tolkningslære). Så er der fire resolutioner om initierende guruer. En af dem gør det enklere for hengivne, hvis guruer stadig lever, selv at blive initierende guruer. En anden resolution støtter princippet, at fremtidige guruer skal være grundigt trænede. En tredje resolution konstaterer, at kvinder også kan være initierende guruer, om end ikke i lige så stort antal som mænd, og en fjerde resolution erklærer, at der er brug for en kraftig og meget omgående forøgelse af antallet af initierende guruer i ISKCON.

Slutteligt er der en række formelle resolutioner med udnævnelse af ISKCON’s formand (HH Bhakti Caitanya Swami for 2021), første næstformand, anden næstformand og sekretær. To nye medlemmer er blevet føjet til GBC, og to andre medlemmer har fået orlov af helbredsmæssige grunde. Der er en liste over hengivne, der venter på at blive udnævnt til sannyasier, en gennemgang af ISKCON’s ministerier, GBC’s budget og udnævnelse af en revisor for GBC.

Som sagt kan GBC-resolutionerne læses i deres helhed her: https://gbc.iskcon.org/wp-content/uploads/2022/02/2021GBCRES.pdf.