Af Madhurika Devi Dasi

Madhurika Devi fortsætter her med sine betragtninger over sine erfaringer med som hengiven at være mor til teenagere. Artiklen er fra ISKCON News den 18. september 2020. Første del bragtes i sidste nummer.

Vi er nødt til at være opmærksomme på, om måden, hvorpå vi præsenterer ideer, er inspirerende eller afskrækkende for unge mennesker. For eksempel hørte jeg nogle unge mennesker give udtryk for, at deres forældres pessimisme med hensyn til den materielle verden eller verdslig uddannelse og arbejde var meget umotiverende for dem. Vi er nødt til at forstå den verden, som vores unge voksne skal begå sig i, og ikke blot affærdige eller kritisere den på en måde, der undergraver deres mål og aspirationer for deres liv. En anden ting, der kan tage modet fra unge mennesker (eller alle mennesker), er, når Krishnabevidsthed præsenteres på en måde, der lægger vægt på høje standarder med lange lister af krav til aspirerende hengivne. Det kan virke umuligt at leve op til (for nyligt bemærkede min søn, at det er lettere at være en ven af hengivne end virkeligt at være en hengiven, for så bliver man opmuntret af alle, og ingen siger noget, hvis man laver nogle fejltagelser). Vi har opdaget i vores familie, at det, der har inspireret os mest, er at finde nogle få hengivne aktiviteter, som vi kan lide, og gøre dem af hele hjertet, og så lade det vokse fra der. Hvis vi gerne vil støtte og opmuntre vores børn, bør vi opmuntre dem i det, de allerede gør, i stedet for at fokusere på, hvad de ”burde” gøre.

En af de vigtigste opgaver, vi har som forældre, er at hjælpe vores børn til at engagere sig i tjenester, der svarer til deres natur. En af mine sønner har virkelig et talent for madlavning. Når han er i køkkenet, er han helt opslugt og optaget af det, han gør. Det er naturligt for ham og gør ham meget glad. Derfor er det meget let at opmuntre ham til at gøre tjeneste, der involverer madlavning. Hvis vi ønsker at hjælpe alle vores børn til at finde tjenester, der engagerer deres talenter, er vi nødt til at udvide omfanget af aktiviteter, vi kan tænke på. Ud over de indlysende, traditionelle aktiviteter som madlavning, syning og spille musik kan vi forsøge at eksponere dem for et bredt udvalg af aktiviteter, som de kan gøre for Krishna – organisere begivenheder, skaffe penge, grafisk design, festivaludsmykning, anlægsgartneri, IT og computerrelateret arbejde, træskæring, bogføring og økonomisk styring, være chauffør, lydteknik, komponere musik, teaterinstruktør, annoncering, journalistik … listen er endeløs. Ligesom vi lagde en masse energi i børnefestligheder, håndgerning og dukketeater, dengang de var små, kan vi nu rette vores indsats mod at hjælpe teenagere til at forbinde sig med meningsfyldt tjeneste. Den letteste måde at gøre dette på er, hvis vi på en eller anden måde forbinder dem med mentorer, der allerede er beskæftiget inden for sådanne aktiviteter.

En af de faldgruber, vi virkelig gerne vil undgå som forældre til vores børn, er at skabe aversion og modvilje i forbindelse med Krishnabevidsthed. Jeg kender nogle voksne, der kæmper med aversion over for japa eller Bhagavatam-klasser, fordi de blev tvunget som børn. Vi ved også, at Srila Prabhupada sagde, at der ikke skulle være nogen tvang. Men jeg spekulerer sommetider over, hvor trækker vi grænsen mellem opmuntring og tvang? Jeg har nogle gange truffet en endelig beslutning, der involverede børnene: ”Vi tager hen i templet for at gøre en bestemt tjeneste.” De protesterede ikke, men de var heller ikke entusiastiske. Men de endte med at have det alletiders og kommenterede, at det var sjovt, og det ville de gerne gøre igen. Eller der har været andre tidspunkter, hvor de modvilligt er kommet med for at glæde mig, men virkede til at kede sig og var ikke forbundet med oplevelsen. Jeg tænker på, om det er korrekt i et sådant tilfælde at tænke: ”I det mindste så de Deiteterne og hørte kirtanaen,” eller ville det have været bedre, hvis de ikke var kommet med? Og var det i første tilfælde i betragtning af det gode udfald i orden for mig at træffe beslutningen for dem, at de skulle gøre den tjeneste?

Jeg bad en hengiven, der har årtiers erfaring med at opmuntre og inspirere unge mennesker i Krishnabevidsthed, om nogle kommentarer. Hun nævnte, at når vi er forældre eller leder vores familier, træffer vi hele tiden beslutninger om, hvilke vaner, aktiviteter eller værdier er værd at holde fast på, sommetider på trods af vores børns modstand (og de kan være mestre i modstand!). Så ligesom vi kan beslutte, at man skal børste tænder hver dag eller gøre sit hjemmearbejde færdigt eller tale respektfuldt til voksne, er det også i orden, hvis vi insisterer på visse hengivne aktiviteter. Vi kan beslutte, at visse ting er nødvendige, imens det ikke er værd at insistere på andre. Den vigtige ting er at forklare, hvorfor vi træffer disse beslutninger for vores familie, så vores børn (nu eller senere) kan påskønne dem.

Jeg mener, det er i orden for unge mennesker at lære, at vi kan gøre ting af forskellige grunde – fordi det er sjovt, fordi det er godt for mig, fordi det er en ting, jeg tror på, eller fordi jeg vil investere det i mit forhold til en anden person osv. – og det inkluderer hengivne aktiviteter. Jeg fornemmer, at hvis de hele tiden bliver overladt til deres sind og ønske om omgående tilfredsstillelse, vil de gå glip af at opleve dybere åndelig forbindelse. For nylig talte jeg med mine sønner om, hvordan vi kender denne hemmelige adgang til lykke, der strider imod enhver logik. Sommetider bevæger det hellige navn i en kirtana alles hjerter. Alle bliver blot uforklarligt strålende og lyksalige, og jeg håber virkelig, at de vil opleve det sommetider. Min søn svarede: ”Ja, men jeg bryder mig ikke om det, når en leder fortæller os, at vi skal være med i kirtanaen.” Jeg svarede tilbage: ”Ja, men hvad nu, hvis dit sind hver gang efter fem minutter fortæller dig, at det er kedeligt, og du bør gå og hænge ud udenfor? Du vil aldrig få chancen for at få oplevelsen.” Måske kan en smule askese og fastholden i en aktivitet, der kan virke lidt hård eller kedelig, være en hjælp til at lære at beherske sindet og opbygge sin karakter, så længe det ikke er ungernes overvejende oplevelse af Krishnabevidsthed.

Hvilket bringer os til et af de vigtigste punkter: GØR DET SJOVT! Jeg lyttede for nyligt til et interview med Syamasundara Prabhu (Srila Prabhupadas discipel), hvor han sagde: ”Hvis Krishnabevidsthed ikke er sjovt, gør man det ikke rigtigt.” At have sjov er lettere sagt end gjort, når man har at gøre med teenagere, der finder de fleste ting, som vi gør, for ”tamme”. Den bedste ting er her at finde andre, der kan gøre det sjovt – en ungdomsleder, der har et naturligt talent for dette, eller nogle venner. Og venner er virkelig en nøglefaktor, for når de er sammen med venner, kan næsten hvad som helst være sjovt. Vi har alle og teenagere i særdeleshed brug for en følelse af at være forbundet og tilhøre for at have det godt. Vores børn har brug for venner og mentorer, som de kan forbinde sig med, og hvis disse er hengivne, kan det være en enorm afgørende faktor for at gøre åndeligt liv ”levende” for dem.

Programmer som ungdomsbusturene i Nordamerika, Europa, Mellemamerika og Australien og drengenes sommerture og Kishori Yatra skaber store anledninger for unge mennesker til at forbinde og føle sig som en del af et større hengivent samfund. Meningsfuldt selskab med jævnaldrende, hvor de ikke blot hænger ud sammen, men også har det sjovt, mens de gør tjeneste, diskuterer åndelige emner og laver kirtana sammen, skaber virkelig en følelse af at tilhøre og hjælper ungerne til selv at identificere sig som hengivne af Krishna (der er en sjælden og meget speciel race af hengivne, der elsker at være sammen med teenagere og tage store grupper af dem på månedlange ture og eventyr! Vi er dybt taknemmelige over for sådanne hengivne, der tager denne utrolige tjeneste på sig). Mange unge voksne fortæller, at det ændrede deres liv at være med på disse ture sammen med andre unge hengivne. Jeg håber virkeligt, at de snart igen vil kunne lade sig gøre.

Det er indlysende, at beslutningerne, vi træffer om, hvordan vi er forældre til vores børn, er helt personlig, og alle har deres individuelle stil og tilgang. Jeg tror, at det eneste, vi kan gøre, er at forsøge at træffe vores beslutninger bevidst og med overlæg og gøre det bedste, vi kan i en ånd af tjeneste, imens vi forsøger ikke at være for knyttet til resultaterne. Og lær fra erfaringerne fra andre forældre, der har forsøgt at finde ud af det før os.