Ideen om, at pesticider er nødvendige for at brødføde en hurtigt voksende verdensbefolkning, er en myte ifølge FN-eksperter i fødevarer og forurening, kunne The Guardian fortælle den 7. marts 2017.1

En ny rapport, der blev præsenteret for FN’s Menneskerettighedskommission den 8. marts 2017, er meget kritisk over for de multinationale selskaber, der fremstiller pesticider, og beskylder dem for ”systematisk benægtelse af skaderne”, ”aggressive, uetiske markedsføringstaktikker” og omfattende lobbyvirksomhed, der har ”bremset reformer og lammet de globale pesticidrestriktioner”.

Ifølge rapporten har pesticider “katastrofale virkninger for miljøet, menneskers helbred og samfundet generelt” inklusive anslået 200.000 dødsfald om året fra akutte forgiftninger. Forfatterne skrev: ”Det er på tide at skabe en global proces til en overgang til en mere sikker og sund fødevare- og landbrugsproduktion.”

Verdensbefolkningen forventes at vokse fra syv milliarder nu til ni milliarder i 2050. Pesticidindustrien hævder, at dens produkter, der har en markedsværdi på omkring 350 milliarder kroner om året, er nødvendige for at beskytte afgrøder og garantere en tilstrækkelig fødevareforsyning.

”Det er en myte,” bemærker Hilal Elver, FN’s særlige observatør for Retten til Mad. ”At bruge flere pesticider har intet at gøre med at slippe af med sult. Ifølge FN’s Fødevare og Landbrugs Organisation (FAO) er vi i stand til at brødføde ni milliarder mennesker i dag. Produktionen er helt sikkert stigende, men problemet er fattigdom, ulighed og distribution.”

Elver nævnte, at mange af pesticiderne bruges på råvareafgrøder som palmeolie og soyabønner og ikke på den mad, som verdens sultne mennesker har brug for: ”Selskaberne forholder sig ikke til verdens sult. Deres forkus er landbrugsaktiviteter i større skala.”

Ifølge den nye redegørelse, der er forfattet sammen med Baskut Tuncak, FN’s særlige observatør for giftstoffer: “At den videnskabelige forskning bekræfter de negative virkninger af pesticider og beviser en afgjort forbindelse mellem påvirkning og menneskelige sygdomme og tilstande såvel som skader på økosystemet, udgør en betydelig udfordring. Denne udfordring er blevet skærpet af den systematiske benægtelse fra pesticid- og agroindustrien af omfanget af skaden, der påføres af disse kemikalier, og af aggressive, uetiske markedsføringstaktikker.”

Elver fortsatte: “Den magt, som selskaberne har over regeringer og over det videnskabelige samfund, er meget vigtig. Hvis vi skal gøre noget ved pesticider, er man nødt til at gøre noget ved selskaberne. Derfor bruger vi disse meget hårde ord. De vil selvfølgelig svare, at det ikke er sandt, men vi har også vidnesbyrd fra folk generelt.”

Rapporten anbefalede at tage et skridt hen imod en global aftale om at få anvendelsen af pesticider under kontrol og en bevægelse mod bæredygtige fremgangsmåder inklusive sædskifte og naturlige metoder til bekæmpelse af skadedyr såvel som at fremme dyrkningen af økologisk producerede fødevarer.

Ifølge rapporten: “Kronisk udsættelse for pesticider er blevet sammenkædet med kræft, Alzheimer og Parkinsons sygdom, hormonforstyrrelser, forstyrrelser af fosterudvikling og sterilitet.” Den henledte også opmærksomheden på risikoen for børn fra pesticidforurenet mad og citerede 23 dødsfald i Indien og 39 i Kina i 2014. Ydermere nævnte rapporten, at nylige kinesiske regeringsstøttede undersøgelser tyder på, at pesticidforurening betyder, at landbruget ikke kan fortsætte længere på omkring 20 procent af den dyrkbare jord.

“Industrien bruger ofte udtrykket ”bevidst misbrug” for at flytte ansvaret over på brugeren for den uundgåelige virkning af farlige pesticider,” bemærkede rapporten. ”Men det er indlysende, at ansvaret for at beskytte brugerne og andre igennem pesticidernes livscyklus og igennem hele handelskæden ligger hos pesticidfabrikanten.”