I februar 2014 fejres bl.a. følgende:

Vasanta pancami

Tirsdag den 4.2

Dette er den første forårsdag i Indien. På denne femte dag i den tiltagende måne skal man fejre forårets komme til Vrindavana ved at tilbyde Krishna mange slags blade og blomster og friske skud fra spirende græs.

 

Srimati Visnupriya Devi

Fremkomst tirsdag den 4.2

Visnupriya Devi var Herren Caitanyas anden hustru. Hans første hustru, Laksmipriya, døde efter kort tids ægteskab. På sin mors anmodning giftede Herren Caitanya sig igen med Visnupriya Devi. Dette bryllup blev arrangeret af Buddhimanta Khan, der tog sig af familien efter Jagannatha Misra, Herren Caitanyas fars, bortgang. Brylluppet mellem Herren Caitanya og Visnupriya foregik under stor pomp og pragt og er beskrevet i Caitanya-bhagavata og Caitanya-mangala.

Visnupriya var datter af Sanatana Misra, den lokale zamindars (godsejers) præst. Hun var otte år yngre end Herren Caitanya, altså blot seksten år gammel, da Herren tog sannyasa.

I vedisk kultur betragtes en kvinde, hvis mand har taget sannyasa, som enke. Enker forventes normalt at leve et liv i forsagelse, og Visnupriya var eksemplet på sådan en forsagende enke. Visnupriya levede sammen med sin svigermor, Sacimata, og hendes liv bestod ikke af andet end at tjene hendes elskede Herre Gauranga. Hun havde sin egen Deitet af Herren Caitanya, som hun hver dag ofrede lidt kogt ris til. For hver runde af Hare Krishna-mantraet, som hun fremsagde på sin bønnekæde, lagde hun et riskorn til side, og om aftenen kogte hun disse riskorn og ofrede dem til Herren. Det var det eneste, hun spiste. I modsætning til Sacimata, der ved en enkelt lejlighed så Herren Caitanya efter Hans sannyasa-initiering, så Visnupriya aldrig sin ægtemand igen.

 

Sarasvati-puja

Tirsdag den 4.2

Sarasvati-puja er tilbedelsen af lærdommens gudinde, Sarasvati. Det er ikke en dag, der normalt fejres af vaisnavaer.

 

Visvanatha Cakravarti Thakura

Bortgang tirsdag den 4.2

Visvanatha Cakravarti Thakura, en af vores discipelrækkes store åndelige mestre, fødtes i 1638 og blev initieret i linien fra Narottama Dasa Thakura. Han var gift, men forsagede familielivet og tog til Vrindavana, hvor han tilbad Krishna ved bredden af Radha-kunda. Han anses for at være en inkarnation af Rupa Gosvami og blev kaldt ’kronjuvelen blandt vaisnavaerne’.

Visvanatha Cakravarti Thakura skrev over 40 bøger på sanskrit om ren hengivenhed til Radha-Krishna. I Krishna-lila tjener han Srimati Radhika som Vinoda-vallari Manjari.

 

Pundarika Vidyanidhi

Fremkomst tirsdag den 4.2 

Pundarika Vidyanidhi var discipel af Madhavendra Puri og Sri Gadadhara Panditas guru. Det blev somme tider misforstået, at Pundarika Vidyanidhi var alt for knyttet til materiel nydelse, men han var så avanceret, at blot ved at høre fremsigelsen af et enkelt vers fra Srimad-Bhagavatam ville han gå i trance. I Krishnas lila i Vrindavana er han Vrsabhanu, Srimati Radharanis far (se Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 10.14 og Madhya-lila 16.76-81).

 

Raghunandana Thakura

Fremkomst tirsdag den 4.2                   

Se august 2013.

 

Srila Raghunatha Dasa Gosvami

Fremkomst tirsdag den 4.2

Se oktober 2013.

 

Srila Advaita Acarya

Fremkomst onsdag den 5.2

Advaita Acarya spiller en væsentlig rolle i Caitanya  Mahaprabhus Gaudiya-vaisnava–-tradition. Ligesom Caitanya  Mahaprabhu er Guddommens Højeste Personlighed, Sri Krishna Selv, og Nityananda Prabhu er en inkarnation af Balarama, er Advaita Acarya også Guddommens Personlighed, en inkarnation af Mahavisnu kombineret med Sadasiva, Herren Sivas evige form. Han fødtes i 1434, mange år før Herren Caitanya, og beredte på en måde vejen for Ham. Han var søn af Kuvera Pandita og hans hustru Labhadevi. Han blev givet navnet Kamalaksa (den lotusøjede) såvel som Advaita. Allerede fra barn af manifesterede Han Sine kvaliteter som en stor vaisnava og helgen. Bl.a. omvendte Han en konge, der var en tilbeder af Durga, til en vaisnava, og kongen gjorde sit land til et vaisnava-rige på Advaitas foranledning.

Da Han endnu var en halvvoksen dreng, døde Hans gamle forældre. Efter at have sørget over dem og ordnet deres begravelsesceremonier forlod Han Sit fædrene hjem i Sri-Hatta, der nu ligger i Bangladesh, og drog på mange års pilgrimsvandring over hele Indien. Her mødte han Madhavendra Puri, første gang i Udupi og senere i Vrindavana, hvor de tilbragte megen tid sammen. Sammen vandrede de til Santipura i Bengalen, hvor Madhavendra Puri instruerede Advaita Acarya i Krishnas hellige navn og lærte Ham, at det hellige navn er den eneste vej i Kali-yuga. Han initierede Ham også og rådede Ham til at gifte Sig. Derfor giftede Advaita Acarya Sig med Sita Thakurani og hendes søster Sridevi, da Han var 50 år gammel.

I Santipura mødte Advaita også Haridasa Thakura, og sammen indledte de to store vaisnavaer et yajna i recitation af Krishnas hellige navn for at få Krishna til at nedstige og udfri Kali-yugas faldne sjæle. Dette var den direkte foranledning til Caitanya  Mahaprabhus nedstigen. Advaita Acarya var 52 år gammel, da Caitanya  Mahaprabhu blev født, og derfor ser man Ham altid afbilledet som en gammel mand.

I 48 år tog Advaita Acarya del i Caitanya  Mahaprabhus aktiviteter, hvorefter Han skrev et lille digt, hvor Han fortalte Caitanya, at nu var der ris nok på markedspladsen. Caitanya  Mahaprabhu forstod på det underfundige digt, at Hans mission var overstået, for alle havde nu fået Krishna-prema i overmål, og Han behøvede ikke længere være synlig i denne verden. Kort tid efter forsvandt Han.

Advaita Acarya blev på Jorden endnu 25 år efter Caitanya  Mahaprabhus tid og også længe efter, at Nityananda Prabhu var forsvundet. Så blev adskillelsen for meget for Advaita. Han sammenkaldte Sine tre sønner Acyutananda, Gopala og Krishnadasa og sendte også bud efter Viracandra Prabhu og Gauridasa Pandita såvel som Sine førende disciple Yadunandana Acarya, Syamadasa og Kamadeva. Under en kirtana i en tilstand af guddommelig henrykkelse gik Advaita pludselig ind i Deitetsrummet og blev aldrig set igen. Året var 1559, og stedet var Santipura.

 

Bhismastami

Fredag 7.2

Bhismastami er fremkomstdagen for Bhismadeva, Pandavaernes “bedstefader” og en af Mahabharatas vigtigste skikkelser. Han forlod kroppen efter krigen på Kuruksetra omgivet af Sri Krishna Selv, Pandava-brødrene og mange store vismænd.

 

Srila Madhvacarya

Bortgang lørdag den 8.2

Se oktober 2013.

 

Srila Ramanujacarya

Bortgang søndag den 9.2  

Se april 2013.

 

Herren Varahadeva

Fremkomst tirsdag den 11.2

Herren Varaha er Krishnas vildsvineinkarnation, der nedsteg for at løfte Jorden op fra bunden af Garbhodaka-havet og dræbte ved samme lejlighed dæmonen Hiranyaksa. Historien om Varaha kan læses i Srimad-Bhagavatams 3. Bog.

 

Herren Nityananda Prabhu

Fremkomst onsdag den 12.2

Da Krishna kom som Sri Caitanya Mahaprabhu for 500 år siden, inkarnerede Hans bror Balarama Sig samtidig som Nityananda Prabhu for at bistå Caitanya i Hans mission. Han fødtes i Ekacakra som søn af Hadai Pandita og Padmavati Devi. Han var en halv snes år ældre end Caitanya Mahaprabhu. Han forlod Sit hjem i 12-14 års alderen og vandrede i mange år rundt over hele Indien til alle hellige pilgrimssteder. Da Caitanya Mahaprabhu startede Sin sankirtana–bevægelse i Navadvipa, rejste Nityananda dertil og blev fra da af Caitanyas nærmeste ledsager. Da Caitanya tog sannyasa, fulgte Nityananda med Ham til Jagannatha Puri, men da Caitanya rejste til Sydindien, nægtede Han at tage Nityananda med. I stedet sendte Han Ham til Bengalen med ordre om at prædike og gøre alle bengalere Krishna-bevidste. Nityananda er derfor stadig meget berømt i Bengalen. Han spredte Caitanyas bevægelse til selv de laveste i samfundet inklusive Bengalens tyve og røvere for ikke at tale om alle andre.

Nityananda kaldes også avadhuta, hvilket betyder en hengiven, der handler transcendentalt på tværs af alle verdslige regler og principper. Hans handlinger var tit ubegribelige undtagen for de mest avancerede hengivne.

Nityananda Prabhu havde to hustruer, Jahnava og Vasudha. Sidstnævnte fødte to børn, sønnen Virabhadra og datteren Gangadevi. Han forlod verden en del år efter Caitanya Mahaprabhus bortgang i 1534, men det præcise årstal kendes ikke.

 

Sri Krishna Madhura Utsava

Fredag den 14.2

Krishna har ikke kun en rasa-lila om efteråret, men også en om foråret under denne fuldmåne. På denne nat stiller hengivne som regel krukker med khir (sødris) ud til Herren og Hans hengivne.

 

Srila Narottama Dasa Thakura

Fremkomst fredag den 14.2

Se oktober 2013.

 

Purusottama Das Thakura

Bortgang onsdag den 19.2

Purusottama Dasa Thakura var en stor hengiven af Herren Nityananda. I Goloka Vrindavana tjener Purusottama Dasa Thakura Herren Balarama som en kohyrdedreng (se Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 11.38–40).

 

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura

Fremkomst onsdag den 19.2

Se december 2013.

 

Sri Isvara Puri

Bortgang onsdag den 26.2

Isvara Puri var Caitanya Mahaprabhus åndelige mester. Krishnadasa Kaviraja Goswami skriver i Caitanya-caritamrta, at den første spire af hengivenhedens ønsketræ slog rod i Sri Madhavendra Puri. Denne spire blev en veludviklet plante i Sri Isvara Puri, hvorefter den i Sri Caitanya Mahaprabhu blev stammen på et enormt træ, der omspændte hele verden.

Sri Isvara Puri og Caitanya Mahaprabhu mødtes første gang i Navadvipa, da Isvara Puri besøgte byen på sine vandringer. Her læste han højt for Caitanya Mahaprabhu af Sri Krishna Lilamrta, en bog, som han selv havde skrevet. Senere rejste Caitanya Mahaprabhu til Gaya, hvor Han tog initiering fra ham og for første gang manifesterede ekstatisk kærlighed til Krishna.

Sri Isvara Puri var selv et hav af ekstatisk kærlighed til Krishna, hvilket han ifølge Caitanya-caritamrta opnåede på grund af sin tjeneste til sin åndelige mester, Madhavendra Puri. Madhavendra Puri var helt lam og invalid de sidste år af sit liv, og Isvara Puri engagerede sig så meget i sin åndelige mesters tjeneste, at han personligt fjernede hans afføring og urin. Samtidig fortalte han ham konstant om Krishnas lilaer. Madhavendra Puri var så tilfreds med ham, at han velsignede ham ud over alle grænser. Som resultat blev han så stor en hengiven, at Caitanya Mahaprabhu accepterede ham som sin åndelige mester.

 

Siva-ratri

Fredag den 28.2

Siva-ratri er den store dag for Herren Siva. Det er ikke en dag, som vaisnavaer normalt fejrer, men hengivne af Krishna kan godt bade en Siva-linga i vand og panca-gavya (fem ting fra koen) og ofre Krishna-prasada til Herren Siva på denne dag.