I august 2013 fejres bl.a. følgende:


Raghunandana Thakura
Bortgang lørdag 10.8

Raghunandana Thakura var søn af en anden stor hengiven, Mukunda Dasa, der var læge. Lige fra barn udviste han alle symptomer på en stor hengiven. Hans hengivenhed var så stor, at i Sin Deitetsform i Mukundas hjem kom Krishna ned fra alteret, talte med ham og spiste direkte den mad, som Raghunandana ofrede til Ham. (Se Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 10.78-79.)

 

Vamsidasa Babaji
Bortgang lørdag 10.8

Vamsidasa Babaji var en stor vaisnava i Navadvipa i den første halvdel af det 20. århundrede. Han er et nutidigt eksempel på en avadhuta, en hengiven, der handler på tværs af alle normer og regler. Hans opførsel var så usædvanlig, at i en hvilken som helst anden kultur, der er mindre åndeligt oplyst end Indien, ville han helt sikket være blevet regnet for gal. Somme tider talte han tilsyneladende usammenhængende eller uden mening, men hans tale var altid om Krishna og afveg aldrig fra Krishna-bevidsthed. Hans opførsel var uforståelig for alle bortset fra de mest ophøjede hengivne. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati respekterede ham som den største vaisnava, men forbød sine disciple at pleje tæt omgang med ham for ikke at misforstå ham.

 

Radha Govinda Jhulana Yatra
Fra lørdag 17.8

Dette er Radha-Krishnas gyngefestival, sådan som den bliver afholdt i mange templer i Vrindavana. Deiteterne er ofte i grønt på denne tid. Årstiden er monsun med voldsomme regnskyl, og alligevel er det stadig meget varmt. Alle vil gerne køles af, men ikke med vand, som er overalt. Derfor gynger de hengivne Radha-Krishna, så de kan svales af ved brisen fra deres gyngeture frem til Balaramas fremkomstdag. Jhulana Yatra er en dejlig festival med smukt udsmykkede gynger og masser af sang og glæde.

 

Srila Rupa Gosvami
Bortgang søndag 18.8 

Rupa Gosvami (1489-1564) var den ledende af de seks Goswamier fra Vrindavana. Han var Sanatana Goswamis yngre bror og stod sammen med ham for genopdagelsen af Vrindavanas hellige steder og formuleringen af Caitanya Mahaprabhus lære på skrift.

 

Gauridasa Pandita
Bortgang søndag 18.8

Gauridasa Pandita var samtidig med Herren Caitanya og Nityananda, og ofrede specielt alt til Herren Nityanandas tjeneste. Endnu mens Herren Caitanya og Herren Nityananda var på denne jord, antog De personligt Deitetsformer (de første Gaura-Nitai-Deiteter) i hans hjem i Bengalen.

 

Herren Balarama
Fremkomst onsdag 21.8 

Balarama er Krishnas første ekspansion og Hans ældre bror.

Krishnas første ekspansion er Sri Balarama, fra hvem alle andre ekspansioner kommer. Da Krishna nedsteg på jorden for 5000 år siden, kom Balarama samtidigt som Hans ældre bror. Srimad-Bhagavatam beskriver, at Balarama og Krishna havde samme far, Vasudeva, og i virkeligheden også samme mor, Devaki. Men imens Balarama var i Devakis moderliv, overførtes Han til moderlivet på Rohini, en anden af Vasudevas hustruer. Således er Balarama både Devakis og Rohinis søn.

Balarama og Krishna var altid sammen i Deres barndom i Vrindavana, og Balarama, der var en smule ældre end Krishna, beskyttede altid Sin yngre bror. Sammen legede Krishna og Balarama med de andre kohyrdedrenge, vogtede køerne og kalvene og dræbte mange dæmoner, der forstyrrede freden i Vrindavana. Senere drog de sammen til Mathura, dræbte dæmonkongen Kamsa og dennes mange kumpaner og genindsatte Ugrasena som konge. Da Krishna senere opførte og bosatte Sig i Dvaraka, slog Balarama Sig også ned der.

 

Herren Sri Krishna
Janmastami – onsdag 28.8, 
Sri Krishnas fremkomstdag

Krishna er Guddommens Højeste Personlighed. Ifølge Vedaerne er den højeste årsagsløse årsag til alle årsager en transcendental person, der er kilden til alting inklusive alle levende væsener og alle verdener såvel som tid, rum og stof. Krishna er denne person. Han erkendes i tre aspekter, nemlig som den altgennemtrængende Brahman, den lokaliserede Oversjæl og i sidste ende som Bhagavan, Guddommens Højeste Personlighed, der er kilden til de to andre.

Vedaerne beskriver Krishna som en smuk yngling med en glødende udstråling som en mørk regnsky, Hans smil er bedårende, Han har en påfuglefjer i Sit lokkede sorte hår og en blomsterkrans rundt om halsen. Han klæder Sig i tøj, der er som gule lynglimt, og Hans tånegle stråler mildt som Månens lys.

Krishna leger for evigt med Sine evigt befriede hengivne i den åndelige verden, men kommer også somme tider til denne materielle verden for at glæde Sine hengivne og genetablere ægte religiøse principper. Han kommer i mange forskellige inkarnationer som Rama, Nrsimha, Vamana og Varaha, der er nogle af Hans utallige evige personlige former, og for 5.000 år siden kom Han i Sin oprindelige personlige form som Sri Krishna. Han fødtes i Mathura som søn af Devaki og Vasudeva, der var fængslet af den onde Kong Kamsa. Han voksede op som plejesøn hos Yasoda og Nanda i landsbyen Vrindavana, hvor Han demonstrerede de mest fortrolige forhold, som Han udveksler med Sine nærmeste hengivne. Som 14-årig vendte Han tilbage til Sin fars by, Mathura, hvor Han dræbte den dæmoniske Kong Kamsa. Senere byggede Han byen Dvaraka i havet ud for Indien, hvor Han giftede Sig med 16.108 dronninger og levede som Yadu-dynastiets konge. Han var på Jorden i 125 år.

Under den store krig på Kuruksetra talte Han Bhagavad-gita, den største visdomsbog i menneskehedens historie, til Sin ven Arjuna. Han beskrives indgående af Srila Vyasadeva i Srimad-Bhagavatam, hvor den 10. Bog specielt beskriver Hans inkarnation her på Jorden for 5.000 år siden. Srila Prabhupada genfortalte hele Srimad-Bhagavatams 10. Bog i Krishna-bogen, en fængslende biografi over Sri Krishnas liv.

 

Srila Prabhupada
Fremkomst torsdag 29.8 

Srila Prabhupada eller A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977) er grundlæggeren af ISKCON, det Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed, populært kaldet Hare Krishna-bevægelsen.

Srila Prabhupada fødtes i 1896 i Calcutta som Abhay Caran De. Han mødte sin åndelige mester, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, i 1922 og blev indviet af ham i Gaudiya-vaisnava-traditionen i 1933.

Allerede ved deres første møde i 1922 bad Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati den unge Abhay Caran udbrede kendskabet til Caitanyas lære i den engelsktalende verden. På den tid var Abhay nygift med kone og lille barn og kunne ikke se, hvordan han kunne hjælpe sin åndelige mester i hans mission. Han glemte den dog aldrig og forsøgte på sin egen måde med de midler, han rådede over. Han startede et magasin på engelsk, Back to Godhead, i 1944, og tænkte ofte på, om han ikke på et tidspunkt i livet skulle være i stand til at opfylde sin åndelige mesters ønske.

25 år senere valgte Srila Prabhupada at forlade familielivet, som det traditionelt gøres i vedisk kultur, og han viede resten af sit liv til sin åndelige mesters tjeneste. Som forberedelse udgav han tre bind af Srimad-Bhagavatam på engelsk, og i 1965 lykkedes det ham at få en fribillet på Jaladuta, et fragtskib, der sejlede i fast rutefart imellem Indien og Amerika. Den 13. august 1965 gik han om bord på skibet som eneste passager. Hans ejendele udgjorde en kuffert, en paraply, en sæk tørrede gryn og syv dollars i indisk valuta samt nogle kasser med bøger.

Da Jaladuta lagde til i New Yorks havn 37 dage senere, gik han i land uden at vide, om han skulle gå til højre eller venstre. Han ankom til USA næsten 70 år gammel uden hverken penge, venner eller tilhængere, intet godt helbred og ikke engang en klar ide om, hvad han nu skulle gøre.

Trods denne beskedne start lykkedes det Srila Prabhupada at starte et verdensomspændende samfund af Krishna-hengivne. Han grundlagde ISKCON i 1966 i New York. I årene, der fulgte, rejste han Jorden rundt mange gange og plejede omhyggeligt sit samfund, så det ved hans bortgang talte tusinder af disciple og tilhængere og over 100 templer og landbrugssamfund verden over. I samme periode skrev og oversatte han 51 bøger om den vediske filosofi og fik dem udgivet på 28 sprog. Han gav tusinder af foredrag, korresponderede med tusinder af mennesker og mødtes personligt med tusinder af tilhængere og beundrere såvel som kritikere og modstandere. Han vandt agtelse i lærde kredse som sin tids førende repræsentant for den vediske tradition, og hans bøger blev standardlæsning på mange universiteter.

Srila Prabhupada gik bort den 14. november 1977 i Vrindavana, Indien, i templet Krishna-Balarama-mandir, som han selv havde grundlagt. Han fortsætter med at leve som ISKCON’s grundlægger-acarya, hvis lære og standarder gælder for al tid fremover for alle medlemmer af ISKCON.

Der er skrevet mange biografier over Srila Prabhupadas liv såsom Prabhupada-lilamrta af Satsvarupa Dasa Goswami og A Transcendental Diary af Hari Sauri Prabhu.