Det har altid været et af ISKCON’s formål at demonstrere en mere naturlig måde at leve på. Det er ikke blevet mindre relevant det seneste år, hvor vi har oplevet, hvor sårbar den moderne globaliserede verden kan være. Et lille virus kan vælte verdenssamfundet og true milliarder af menneskers økonomi og fødevareforsyning.

Det vil altid være faren i et samfund, hvor tusindvis af ting griber ind i hinanden. Ophører bare en ting med at fungere, lammes eller rammes alt andet.

Srila Prabhupada ville have ISKCON’s hengivne til at drive selvforsynende landbrugssamfund, hvor de kan leve uden at blive påvirket af verdenssamfundets op- og nedture, vise et eksempel til andres efterfølgelse og fortsætte uhindret med praktiseringen af deres Krishnabevidsthed.

Der har ikke været et decideret Krishnabevidst landbrugssamfund i Danmark i mange år (i 1980’erne og ’90’erne drev ISKCON et landbrug ved Brørup i Sydjylland, hvor der boede en halv snes hengivne). Planen er at forsøge at rette op på det fra starten af det nye år. Templet i København står lige nu i spidsen for at anskaffe en mindre gård, der kan blive starten på et nyt landbrugssamfund i Danmark.

Det sidste halve år har hengivne derfor været rundt på Sjælland og set på steder, dog endnu uden at have fundet noget, der passer helt til ISKCON’s drømme, behov og midler. Der kigges efter et sted, der til at begynde med har plads til en håndfuld hengivne. Der behøver ikke nødvendigvis at høre et stort jordareal til. I opstartsfasen handler det mere om at få et fodfæste et sted på landet, og at det er småt kan ligefrem være en fordel. Det kan give projektet mulighed for at udvikle sig på en mere naturlig måde, når først det er etableret.

Efter hovedsageligt at have haft Sjælland i kikkerten er blikket her omkring årsskiftet blevet rettet mod det nordlige Falster, der åbner for nogle interessante muligheder. Ulempen er, at det er længere væk fra verdens centrum (København). Men det er stadig inden for en realistisk rækkevidde for Københavns hengivne, hvilket er ønskeligt, da det et langt stykke ad vejen sikkert bliver dem, der skal hjælpe til med at få stedet op at stå. Og fordelen er, at prisniveauet er et andet end de fleste steder på Sjælland med priser ned til halvdelen eller sågar en tredjedel af de sjællandske.

Det åbner for nye muligheder, og allerede lige før jul havde vi også fundet og besluttet os for et sted ved Eskilstrup nord for Nykøbing, en lille gård med 280 kvm. beboelse, en enkelt staldlænge og ca. 8.000 kvm. god jord. Alt sammen i god stand til en pris på 900.000 kr. En anden køber kom os dog i forvejen. Til gengæld er der så dukket et andet tilsvarende sted op i samme område, og det kigges der nu på.

Vi forestiller os at køre vores landbrug op i tre faser. Den første er opstarten, hvor det bare handler om at komme i gang. Ideen er som sagt at købe et lille sted med en smule jord, der lige er nok til at starte med. I stedet for med det samme at købe et større areal vil vi lære kunsten at dyrke rigtigt meget på meget lidt plads. Det gør investeringerne, den første såvel som eventuelle efterfølgende, væsentligt mindre med mindre risiko og større chance for at skabe noget realistisk.

Den næste fase er konsolidering. Det betyder social konsolidering med en gruppe hengivne, der kan fungere sammen. Det betyder også økonomisk konsolidering, så stedet hviler i sig selv og ikke behøver støtte udefra. Lige nu er visionen at opnå det ved at dyrke grønsager og frugter til eget forbrug og videresalg og måske også forarbejde frugter og bær til en form for salg. Det må gerne kunne suppleres med afholdelse af seminarer, weekender og festivaler afhængig af, hvor gode faciliteterne bliver.

Det tredje stadie er et ekspansionsstadie, hvor stedet kan blive et endnu mere produktivt sted, der kan generere økonomi og beskæftigelsesmuligheder for flere hengivne. Da huspriserne er lave i området, vil det give mulighed for at købe flere boliger til en rimelig pris, specielt hvis der også er mulighed for at få beskæftigelse, man kan leve af. Det er det tredje stadie.

Drømmen er, at dette tredje stadie kan nå et niveau, hvor det kan blive realistisk at introducere køer og okser. At have dyr på et tidligere stadie kan blive økonomisk belastende, men hvis projektet er blevet godt og grundigt konsolideret og er ekspanderende, kan indføringen af køer være et økonomisk plus. Deres gødning vil være en ressource til det landbrug, der allerede er i gang, og der vil være brug for oksernes trækkraft, når der allerede dyrkes effektivt på et areal. På sigt kan der så blive tale om at begynde at købe mere jord for at producere ahimsa-mælk, føje nogle boliger til og få flere involveret. Osv. Alt i alt en vision for et selvforsynende Krishnabevidst landbrugssamfund fra en lille begyndelse – det er, hvad der er i tankerne.

Her i startfasen er manges hjælp selvfølgelig afgørende. Som altid er der brug for to slags hjælp – økonomisk og praktisk. Økonomisk set er både små og store donationer velkomne og nødvendige, og også lån vil kunne gøre en stor forskel. Kan vi købe et sted med så lidt mellemværende med banken som muligt og klare det imellem os selv, vil det være flot. Har du således mulighed for at stille et “blødt lån” til rådighed, vil det være fantastisk. Måske har du penge stående på en bankkonto, hvor de alligevel ikke bliver brugt til noget, eller måske er det planen, at de først skal bruges om nogle år. I så fald kunne du låne dem ud til ISKCON’s danske landbrug, få lidt rente for det og få pengene tilbage igen, når du har planlagt at bruge dem (f.eks. på din alderdom).

Med hensyn til donationer er éngangsdonationer såvel som faste månedlige støttebidrag velkomne og gør begge en stor forskel.

Til praktisk hjælp får vi brug for flere hænder – og for mange er det det sjove ved det – til istandsættelse af bygninger, til opførelse af bl.a. et stort drivhus og til arbejdet med jorden til foråret, der kun er et par måneder væk. Det bliver et løbende arbejde hen over hele sommeren og efteråret og sikkert videre end det.

Den tredje måde, man kan hjælpe på, er ved på sigt at aftage nogle af de ting, der skal produceres på vores gård. Ideen er til at begynde med at dyrke grønsager på friland og i drivhus, ligesom der måske bliver mulighed for at henkoge frugt og lave marmelader, chutneyer, safter mm. Håbet er selvfølgelig, at I alle har lyst til at aftage disse varer til gavn for jer selv og for vores alles landbrug. Det er fremtiden!

Følg med. Vi kommer løbende til at skrive mere om det i Nyt fra Hare Krishna.