Af Bhakti Caru Swami

I dette niende afsnit om vaisnava-etikette diskuterer Bhakti Caru Swami etikette inden for ledelse.

ISKCON er en åndelig institution og personligt etableret af Srila Prabhupada. Vi skal passe på, at den ikke bliver materiel. Hvad som helst (mand-kone relation, Deitetstilbedelse og sågar prasadam) kan blive materielt via ens bevidsthed. I ethvert samfund skal der være organisation og ledelse, ellers opstår der kaos. Selv i den åndelige verden er Krishnas venner underopdelt og overvåget (Herren Balarama er gruppeleder for sine kohyrdevenner, Candravali og Radharani står i spidsen for gopierne osv.). ISKCON er ikke anderledes. For at mennesker kan fungere imellem hinanden på en harmonisk måde, skal aktiviteter og gøremål reguleres og samordnes.

Den materielle natur er udnyttelsens verden, men den åndelige natur er tjenestens verden.

ISKCON er en åndelig organisation. Uanset rolle og position er alle først og fremmest Sri Caitanya Mahaprabhu og Srila Prabhupadas tjenere. Ingen bør udnytte sin position til selviske formål og interesser.

Højere position betyder mere tjeneste. Position betyder en mulighed for direkte at repræsentere Srila Prabhupada. Derfor skal vores ledelse være funderet i ydmyghed og tolerance.

Underordnede skal behandles som ens yngre brødre.

Lederskab er baseret på åndelig kvalifikation, ikke på noget materielt. En moden og dedikeret prædikant er den bedste leder.

En leders karakter skal være pletfri.

Ledere skal nære følelse for deres tilhængere, så vil tilhængerne helt naturligt stole på dem.

Det er vigtigt at lede utilknyttet og vejlede med stærk pligtfølelse.

Krishnabevidst ledelse er autokratisk og demokratisk.

Tal med de hengivne og vær åben over for nye idéer.

Skjul ikke noget for vaisnavaerne.

Der bør være mere end én underskriver til henholdsvis bankkonti, køb af ejendomme mv.

Det er bedst, hvis alle indkommende midler erklæres foran Deiteterne, Srila Prabhupada og vaisnavaerne.

Alle indkommende midler skal indsættes i banken og derefter bruges fra kontoen.

Citater fra Srila Prabhupada

”Herren Krishnas sødme kan ikke smages af dem, der anser sig selv for at være på niveau med Krishna. Den kan kun smages gennem følelsen af tjeneste.” (Cc. Adi-lila 6.103)

” … Eller du kan følge din anden plan, men hvordan du end gør det, så gør det gennem fælles konsultation. Hvis I gør det i fællesskab på denne måde, får I styrken til at beslutte det rette.” (SP-brev til Hamsaduta den 11. juli 1970)

”Én ting er, at for megen konkurrence mellem centrene er ikke godt. Hovedvægten skal være på samarbejde og ikke konkurrence.” (SP-brev til Amogha den 9. maj 1972)

”Gør venligst jeres pligt og udfør jeres tjeneste, uden at jeres indbyrdes fred forstyrres. Vi forsøger at udbrede vores bevægelse som en bestræbelse på at skabe en fredelig atmosfære i verden, og hvis der er forstyrrelse i vores egen lejr, vil det ikke være et særligt godt eksempel at sætte. Derfor bør alle være tålmodige, tolerante og samarbejdsvillige.” (SP-brev til Janaki den 18. januar 1969)

”Krishnabevidsthed er så vigtig en mission. De hengivne bør samarbejde, selv om der er uoverensstemmelser [utilstrækkelig indkomst, utilstrækkelig føde]. Den materielle verden er som et hav, og der vil altid være bølger.” (Prabhupada-Lilamrta, Bind V, s. 9)

”Nu skal alle mine disciple arbejde sammen og via dette samarbejde sprede denne sankirtana-bevægelse. Hvis I ikke kan arbejde sammen, ender mit arbejde der. Vores samfund er som én stor familie, og vores forhold bør være baseret på kærlighed og tillid. Vi må lægge vores stridbare ånd til side og i stedet bruge vores intelligens til at komme videre fremad. Du bør tage imod hjælp fra dine Gudsbrødre.” (SP-brev til Upendra den 6. august 1970)

”Ja, at følge reglerne og forskrifterne er den virkelige GBC-kvalifikation. Vi har gjort det nemt at kvalificere sig til en sådan position, men de bryder stadig reglerne … Din konklusion er meget god, og jeg sætter stor pris på, at uanset om det er som GBC eller XYZ, er du altid Krishnas tjener. Sådan skal det være.” (SP-brev til Kirtanananda den 12. november 1974)

”Når en Krishnabevidst person ophøjes til en position med ansvar, bliver han ydmyg ligesom et træ, der er fyldt med frugter. Når en Krishnabevidst person ophøjes til en position med ansvar, bliver han aldrig opblæst. På samme måde, som et træ bliver ydmygt og bøjer sig ned, når det er overfyldt med frugter, skal en stor Krishnabevidst sjæl blive mere ydmyg end græsstrået og bøje sig som de frugtbare træer, for en Krishnabevidst person handler som Krishnas repræsentant, og derfor udfører han sine forpligtelser med stort ansvar.” (SP-brev til Gajendra den 27. januar 1970)

Åndelig ledelse

”Prabhupada sagde, at han kendte ”sine disciples puls”. Således havde han for nylig [1972] bemærket en tendens til at være for optaget af ledelsesopgaver og ikke nok fordybet i forkyndelsesarbejdet. Han havde fortalt sin sekretær, at GBC-personer ikke bare skal sidde bag deres skriveborde i forsøg på at centralisere magten, men i stedet skal løsrive sig, tage sannyasa og rejse rundt og prædike. Nu havde han rådet dem til, at de ikke skulle opgive deres ledelsesmæssige opgaver, men følge hans eksempel med at prædike og samtidig styre deres GBC-zoner i en forsagende ånd.” (Prabhupada-Lilamrta, Bind V, s. 91)

”Min anmodning til dig er, at du prøver at følge myndighederne dér – tempelpræsidenten, GBC osv. Samarbejd med dem på bedste vis. Vores bevægelse er baseret på kærlighed og tillid, så hvis vi ikke samarbejder, hvor er den kærlighed og tillid så? Følg alle regler og reguleringer meget nøje uden at afvige – recitér seksten runder, deltag i klasserne og mangala-arati, så vil alt gå i orden.” (SP-brev til Krsnavesa den 16. januar 1975)

”Denne overgivelsesproces er ubetinget. At overgive sig betyder ikke, at man kun skal overgive sig under gunstige omstændigheder. Det er ikke overgivelse. Overgivelse betyder, at overgivelsesprocessen fortsætter uanset omstændighederne og forløbet. [Og hvad er en vigtig del af denne overgivelsesproces?] … I skal arbejde sammen. Det er mit ønske. Men hvis I strides indbyrdes på grund af nogle personlige interesser, er det ikke overgivelse.” (SP-brev til Krishna Dasa den 5. marts 1969)

”Krishnabevidsthed betyder et fuldstændigt samarbejde med Krsna, og Krsna betyder med hele følget. Det skal vi altid huske. Ligesom når vi taler om et træ, omfatter det roden, stammen, grenene, bladene, blomsterne – alt. Derfor betyder at elske Krsna at elske Ham og hele Hans Navn, Hans berømmelse, Hans kvaliteter, Hans følge, Hans bolig, Hans hengivne og så videre.” (SP-brev til Yamuna den 2. marts 1972)