Af Lalitanatha Das

Kan man have levet som et dyr i et tidligere liv eller blive dyr i et fremtidigt liv? For os, der kender og forstår Vedaernes filosofi, er svaret entydigt ja.

Ikke desto mindre er der blandt mennesker, der accepterer reinkarnation, mange, der betvivler dette. I den forbindelse er følgende historie om en thailandsk dreng, der huskede to liv som dyr, interessant.

Historien fortælles af Professor Jim Tucker, der leder Division of Perceptual Studies på University of Virginia i USA. Instituttet hed tidligere Division of Personality Studies og blev startet og ledt i mange år af psykiatriprofessoren Dr. Ian Stevenson, der i en menneskealder forskede i børn, der huskede et tidligere liv. Stevensons forskning er utvivlsomt den mest omfattende reinkarnationsforskning til dato og har leveret over 2.500 tilfælde, hvor et barns erindringer fra et tidligere liv har kunnet bekræftes af uafhængige forskere.

Dr. Tucker har sammen med en håndfuld kolleger fortsat Stevensons forskning og dokumenteret endnu flere nye overbevisende eksempler på reinkarnation. I en bog fra 2013, Return to Life, fremlægger han en række nye tilfælde og diskuterer deres implikationer. Et af disse tilfælde er drengen Dalawong, der huskede at have været en slange i et tidligere liv. Historien er bemærkelsesværdig, for erindringer af liv som dyr ser ud til at være meget sjældne og vanskelige at verificere. Efter at have beskrevet et tilfælde, hvor en thailandsk pige, Yin Yin, tilsyneladende havde været sin bedstemor i sit forrige liv, fortæller Dr. Tucker videre:

” … For fuldstændighedens skyld vil jeg nævne, at Yin Yins tante, der afsatte mærker på hendes bedstemors krop, fortalte os, at hun også engang havde mærket en hund. En dreng blev efterfølgende født i den familie med modersmærker, der svarede til dem, hun havde lavet på hunden, på sit ben. Det fører os ind på det ubekvemme spørgsmål om tidligere liv som dyr. Ian [Stevenson] skrev, at han havde været nødt til at sætte sig ud over sin indledende fordom imod sådanne tilfælde (ja, han skrev engang i et brev, at da han først tog til Asien, var han tilbøjelig til at latterliggøre sådanne påstande). Da det endelig lykkedes ham at sætte sig ud over den fordom, noterede han enhver påstand om tidligere liv som dyr og konstaterede, at de var ekstremt sjældne.

Han gjorde opmærksom på, at hvis de forskellige tilfælde udelukkende bundede i religiøs tro, skulle vi vente at finde flere af dem i Sydasien, end vi gør, siden hinduer og buddhister dér tror, at dyr kan reinkarnere som mennesker og omvendt.

De fleste påstande om tidligere liv som dyr kan selvfølgelig ikke verificeres. Et besynderligt tilfælde i Thailand ser ud til at være en undtagelse. Ian rejste der i landet sammen med en ledsager ved navn Francis Story, da nogen gav dem en lille bog, der beskrev et tilfælde med en dreng, der hævdede at have været en pytonslange i et tidligere liv. Story ønskede at undersøge tilfældet, men da det var i den anden ende af landet, mente Ian, at det ville være spild af tid og penge.

Ikke desto mindre tog Story ud til stedet, hvor tilfældet havde fundet sted, efter at Ian var taget af sted, og mente, at det virkede ret autentisk. Han talte med drengen, hans forældre og hans storesøster. Han var ude af stand til at tale med en nøgleskikkelse i sagen, en Hr. Hiew, for vejen til hans landsby stod under vand og var utilgængelig, men Hiew var tidligere blevet interviewet til en artikel i en avis, The Bangkok Times.

Drengen, der hed Dalawong, hævdede, at han havde været en hjort i et tidligere liv. Han fortalte, at efter at han var blevet dræbt af en jæger, var han blevet genfødt som en slange. Lige før Dalawong blev undfanget, havde hans far spist slangekød, da det var blevet serveret for ham af en bekendt, der havde dræbt en pyton efter en lang kamp. Da Dalawong var tre år gammel, dukkede denne bekendte, Hr. Hiew, op til et selskab i nabohuset til Dalawongs familie. Hverken Dalawong eller hans mor havde nogensinde mødt ham før. Da Dalawong så ham, blev han ophidset og forsøgte at finde en hammer eller en kæp til at angribe ham med. Han sagde, at Hr. Hiew havde dræbt ham, da han var en slange og fortalte i detaljer, hvordan drabet var foregået.

Dalawong havde tilsyneladende ingen mulighed for at kende til disse detaljer såsom en bestemt hule, hvor en kamp mellem en slange og to hunde efterfulgt af en konfrontation med hundenes ejer, der dræbte slangen, havde fundet sted. Hiew bekræftede, at alle detaljerne var korrekte. Dalawong fortalte, at efter at han var blevet dræbt, så hans ånd hans fremtidige far og tænkte, at han virkede meget mere rar end de andre mænd, der havde spist slangekødet. Han fulgte med ham hjem og kom snart derefter ind i sin mors krop. Hans far berettede, at da Dalawong mødte Hiew, rørte han ham på hans venstre skulder og nævnte, at han var blevet bidt af en slange der. Hans far bemærkede, at Hiew faktisk havde et ar på det sted fra et slangebid. De andre nævnte ikke den detalje i historien. Dalawong kom over sin indledningsvise vrede mod Hiew og sagde, at det var bedre at være menneske end slange. Ja, da han blev ældre, begyndte han selv at slå slanger ihjel på grund af medfølelse, for han sagde, at det var ikke nemt at være en slange.

Jürgen Keil besøgte Dalawong omkring tyve år efter, at Francis Story havde mødt ham. Dalawong mente stadigvæk, at han havde været en slange i sit forrige liv. Han fortsætte med at besøge hulen, hvor slangen var blevet dræbt. Han ville tage derhen hver anden måned for at meditere. Under sin meditation fik han viden om, hvordan man bruger urter til at hjælpe de syge, og han blev kendt i sin landsby på den tid som en lokal doktor. Jeg bør også nævne, at Dalawong var født med ichthyosis, en hudsygdom, der dækkede hans krop, specielt den nederste del, med skæl. Man kan sige, at de fik hans hud til at se slangelignende ud.”

Hvis man ønsker at læse flere spændende reinkarnationshistorier, kan man anskaffe sig Dr. Tuckers bog: Tucker M.D., Jim B.. Return to Life, St. Martin’s Publishing Group 2013.