– Af  Lalitanatha Dasa –

For tilhængere af vedisk kultur er det vigtigt at forstå den rolle, som englænderne spillede i undertrykkelsen og fordrejelsen af, hvad vedisk og indisk kultur er. En vigtig person i denne sammenhæng var Lord Macaulay (1800-1859).

Han var en meget indflydelsesrig politiker og en af de hovedansvarlige for introduktionen af engelsk uddannelse i Indien på bekostning af traditionel vedisk uddannelse. Han bemærkede i en tale til det engelske parlament i 1835 (jf. billede):

Jeg har gennemrejst Indien på kryds og tværs, og jeg har ikke set en eneste person, der er tigger eller tyv. En sådan rigdom har jeg set i dette land, sådanne høje moralske værdier og mennesker af et sådant format, at jeg ikke tror, vi nogensinde vil kunne erobre dette land, medmindre vi knækker selve rygraden på denne nation, nemlig hendes kulturelle og åndelige arv, og derfor foreslår jeg, at vi erstatter hendes gamle og traditionelle uddannelsessystem, hendes kultur, for hvis inderne tror, at alt, der er fremmed og engelsk er godt og bedre end deres eget, vil de miste deres selvværd, deres nationale kultur, og de vil blive det, som vi vil have dem til at være, nemlig en virkelig undertrykt nation.

Srila Prabhupada var også udmærket klar over englændernes hemmelige politik med at slå den vediske civilisation ned i Indien. Han skrev i et brev til Gour Govinda Swami den 18. september 1976:

Min kære Gaura Govinda Maharaja.

Modtag mine velsignelser. Jeg har modtaget dit brev dateret den 11. september 1976 og har nøje bemærket mig indholdet.

Som svar på dit spørgsmål om, hvorfor den indiske befolkning er så slap i åndeligt liv: under det engelske herredømme havde englænderne en hemmelig politik med at slå den vediske civilisation ned i Indien. Den engelske regering havde en fortrolig politik med at dræbe Indiens oprindelige kultur, og alt indisk blev nedgjort. Fra begyndelsen af var det deres indstilling. I vores barndom og drengeår skulle vi læse en bog af en Mr. Ghose med titlen “England’s Work in India.” [Englands gerninger i Indien] Den handlede om, hvordan vi er uciviliserede, og englænderne var kommet for at gøre os civiliserede. Deres politik lykkedes, for i vores barndom blev enhver angliseret herre anset for at være avanceret i civilisation.

I Calcutta var Chowringhee-kvarteret kendt som det engelske kvarter, og området der omkring blev holdt rigtigt pænt. De indiske kvarterer var kendt som de indfødtes kvarterer, og derfor var der selv i vores egen by sådanne inddelinger som engelske kvarterer og indfødte kvarterer. Hvorom alting er, lykkedes denne politik, da vores ledere tog denne opfattelse til sig. Mahatma Gandhi ønskede at gå imod denne ophøjede hvide position, men det lykkedes ham ikke, for han forstod ikke åndelig kultur eller Gudsbevidsthed. I den muslimske tid var der ingen sådan politik med at slå den indiske kultur ihjel, selv om de somme tider var fanatiske og jævnede templer med jorden. Af den grund var der selv i den muslimske tid under Aurangzeb indiske fyrster og politiske ledere som Sivaji og Jaya Singh.

Så det er en lang proces, hvordan indere, specielt uddannede indere, er blevet ofre for den langsomt forværrede position for indisk kultur. Der er ingen grund til at spore det tilbage i historien, men vi har generelt mistet vores egen kultur, og vores ledere er ikke videre seriøse med hensyn til at bringe vores egen kultur tilbage til standarden. Alligevel holder langt de fleste mennesker, da de ikke er højtuddannede, sig til den indiske kultur. For eksempel besøger hundredtusindvis af mennesker stadig Jagannatha Puri til den årlige Ratha-yatra festival, hundredtusindvis besøger stadig Kumbha-mela, og hundredtusindvis besøger stadig Indiens hellige steder, men der er ingen hjælp at hente hos lederne. Det er kun en fortsættelse af den oprindelige kultur.

Så intet er håbløst. Hvis vi genopliver Krishna-bevidstheden på en systematisk måde, kan vi på meget kort tid genoplive vores oprindelige indiske kultur på basis af Herren Krishna og Bhagavad-gitas lære. Så vi må arbejde meget hårdt med dette formål for øje, og hvis du følger Sri Caitanya Mahaprabhu, kan det let ske.

Din evige velønsker,

A.C. Bhaktivedanta Swami