Af Kamala Radha Devi Dasi, ISKCON News Staff – Oversat af Jesper Frydenlund

 Efter to års research, skriverier og debat har GBC for nylig ratificeret og vedtaget en lov i ISKCON – en Kodeks for Etisk Adfærd.

Vi talte med kodeksens forfatter, Yogesvara Dasa, om baggrunden for kodeksen og hvilke ændringer, han håber at se i Srila Prabhupadas bevægelse takket være dens vedtagelse.

ISKCON News: Hvad er formålet med ISKCON’s Kodeks for Etisk Adfærd?

YD: Vi er arvinger til en storslået tradition, der ophøjer og nærer den højeste standard for menneskelig karakter. Nogle gange kalder vi det brahminiske eller vaisnava-standarder, men essentielt set er det den adfærd, der skitseres i Bhagavad-gita og andre bhakti-tekster. Formålet med Kodeksen er at omsætte disse standarder til håndgribelighed for alle ISKCON’s medlemmer. Det tog to år at udarbejde den og få den stemt igennem til lov, da nogle af punkterne er komplekse, men den 21. august i år gjorde GBC netop det. Vi har nu et dokument, der definerer, hvad der med rimelighed kan forventes af hengivne med hensyn til deres etiske adfærd. Efter at GBC ratificerede Kodeksen, blev den gennemgået og godkendt af SABHA, et råd på 32 ISKCON valgte og udnævnte hengivne, der gennemgår GBC-lovgivning. Kodeksen modtog også deres velsignelser. I betragtning af de udfordringer, vi som samfund har stået over for tidligere, mener jeg, at dette er grund til at fejre.

ISKCON News: Hvordan er Kodeksen blevet til?

YD: I lang tid havde ISKCON-administratorer et ønske om en sådan Kodeks. I de forløbne år har overtrædelser af etisk adfærd ført til retssager, splittelser inden for bevægelsen og afhopninger, og tiden var derfor inde til at ændre det med noget formelt. Vi havde brug for et dokument at kunne pege på og sige: ”Her er vores standarder.” I årenes løb har mange hengivne taget afstand fra ISKCON på grund af manglen på et sådant dokument. Nu er det blevet afhjulpet.

ISKCON News: Er det rimeligt at forvente, at alle vil overholde de samme standarder for etisk adfærd?

YD: Som enhver stor organisation har ISKCON sin del af mennesker, der enten ikke har forstået eller ikke er villige til at følge acceptable adfærdsstandarder. I det mindste har vi nu med Kodeksen på plads nogle retningslinjer, der giver ISKCON’s hengivne et klarere billede af, hvad Srila Prabhupada mente, da han sagde, at hans tilhængere bør være perfekt dannede kvinder og mænd, og Kodeksen præciserer klart de korrigerende processer samt konsekvenserne for dem, der måtte overtræde dem. Disse konsekvenser omfatter tilsyn og i mere ekstreme tilfælde fjernelse fra en bestemt tjeneste.

ISKCON News: Hvor langt ind i en persons liv kan Kodeksen anvendes?

YD: I privatlivets fred vil hver af os konfrontere vores egne styrker og svagheder, og denne udfordring finder sted mellem enkeltpersonerne, deres guruer, Krishna og deres eget hjerte. Men de, der varetager et embede i ISKCON, vil blive holdt til en højere standard, da deres handlinger har en indvirkning på andre hengivne samt opfattelsen af Srila Prabhupadas institution. En person, der overtræder grundlæggende etisk adfærd, bør ikke have lov til at fortsætte med at varetage et embede i bevægelsen, hvis vedkommende ikke kan rette sig ordentligt ind.

ISKCON News: Hvordan blev Kodeksen skrevet? Etik er et stort emne. Hvordan besluttede I, hvad der skulle medtages?

YD: Vi var en lille gruppe i starten, så vi startede med at anmode om forslag fra en bredere vifte af hengivne. Det bedste råd kom fra en højtstående hengiven, der foreslog, at vi læste hver GBC-resolution, der går tilbage til det første år, 1975, og bruger eksisterende GBC-love som udgangspunkt. Essentielt set fortæller vi dermed GBC: ”Se, dette er jeres egne ord omkring etik. Her er de samlet i ét enkelt dokument.” Det meste af det, der står i kodeksen, var allerede på plads, men havde brug for at blive centraliseret. Vi har også analyseret lignende kodekser fra en halv snes religiøse, forretningsmæssige og offentlige organisationer og rådført os med et par universitetsprofessorer, der underviser i etik.

ISKCON News: Hvad var den største udfordring ved at få Kodeksen godkendt af GBC?

YD: Den største udfordring var at skrive Kodeksen på en sådan måde, at den ikke ville blive afvist som værende alt for krævende. Det var svært. På den ene side ønskede vi ikke at gå på kompromis med en standard for etisk adfærd. På den anden side vidste vi, at der kunne være kulturelle eller politiske forhindringer, der kunne gøre det vanskeligt at overholde Kodeksen. En vis tro og tillid måtte udvises, hvilket betyder en god tro på, at den lokale ledelse vil gøre deres bedste under de givne lokale forhold.

ISKCON News: Er der eksempler på sådanne forhindringer?

YD: Ja, hvad nu, hvis lokale love forbyder sankirtana? Skal templet dér så bryde loven og alligevel afholde sankirtana? Kodeksen indtager en neutral holdning ved at anbefale, at det lokale tempel rådfører sig med ISKCON-autoriteter, før de træffer sådanne beslutninger, da resultaterne kan føre til anholdelser og endda påvirke bevægelsen andre steder i verden. Der er også forskellige fortolkninger af Prabhupadas instruktioner. Han kunne være ganske stejl til tider, og nogle mennesker vælger at fokusere på disse særlige udtalelser, mens andre ser vigtigheden af at overveje alt, hvad han sagde om et bestemt emne. Vi kan argumentere for evigt om, hvad der er en bedre forståelse, men nu med et Kodeks stemt ind i ISKCON er der det grundlæggende, vi nu kan henvise til.

ISKCON News: Hvad er dine forventninger? Hvad vil Kodeksen ændre?

YD: Det afhænger af, hvor godt vi etablerer Kodeksen, og hvor meget vi kan tydeliggøre vigtigheden af denne Kodeks over for det verdensomspændende ISKCON-samfund, der eksisterer. Der er mange borgerlige love, som ingen kender til, før en advokat citerer dem i retten. Vi håber at gøre det bedre end det. Vi planlægger at kunne tilbyde instruktioner til alle templer og ISKCON-samfund, distribuere Kodeksen på tryk samt online, og aktivt fremme etisk adfærd som et krav for alle hengivne. Hvis det sker, kan vi måske se andre organisationer – religiøse, statslige, borgerlige mm. – opfordre ISKCON til at hjælpe dem med at implementere deres egne programmer. I teorien kunne Kodeksen i det mindste være en enorm drivkraft til at etablere Srila Prabhupadas bevægelse som havende praktisk værdi for det samlede samfund.

Den fulde officielle kodeks kan findes via GBC’s hjemmeside: https://gbc.iskcon.org/wp-content/uploads/2021/10/CODE_8-21-21_FINAL_COPY.pdf.