– Af Lalitanatha Dasa –
Der var forbindelser i bronzealderen mellem Norden på den ene side og Egypten og Mesopotamien på den anden. Det er den sensationelle konklusion, som museumsinspektør Jeanette Varberg fra Moesgaard Museum er nået frem til ved at analysere en række glasperler, der er fundet i danske bronzealdergrave igennem det sidste århundrede. Historien fortælles i det seneste nummer af det arkæologiske tidsskrift Skalk og blev også refereret i Politiken den 18. oktober 2014.1

Siden 1800-tallet er der blevet fundet glasperler af ukendt oprindelse i danske bronzealdergrave. Arkæologer har bemærket dem, men ikke hæftet sig så meget ved dem. Man har også troet, at der var tale om ganske få, måske en halv snes stykker. Jeanette Varberg konstaterede imidlertid, da hun prøvede at få et overblik over dem, at der er i alt 293 sådanne perler fra bronzealderen arkiveret på museer rundt om i Danmark.

Jeanette Varbergs interesse for perlerne blev vakt, da hun sidste år faldt over en æske med tre blå glasperler på en reol på Moesgaard og undrede sig over deres oprindelse. Hun spurgte kolleger, der foreslog, at måske kom de fra Schweiz eller Italien. Men ingen vidste noget med sikkerhed. Hun søgte videre i litteraturen, men kunne heller ikke der få noget klart svart, hvilket vækkede hendes nysgerrighed endnu mere.

Til sidst kom hun i kontakt med Bernard Gratuze, en fransk specialist i glasperler fra Oldtiden, og nogle af de danske perler blev sendt til analyse i hans laboratorium i Orleans.

Svaret, der kom tilbage fra Frankrig, var overraskende. Perlerne var 3.400 år gamle og stammede fra Mesopotamien. Lidt senere ved analyse af flere perler viste det sig, at nogle af de danske perler også stammer fra Egypten.

Jeanette Varberg fortæller om betydningen af opdagelsen: ”Det viser sig, at Danmark i bronzealderen har været del af et åbent verdenskort. Det har været fuldstændigt overset.”

Professor Kristian Kristiansen fra Göteborgs Universitet tilføjer: ”At perlerne kommer fra Mesopotamien er sensationelt… Perlerne viser, at Danmark har været endnu mere globaliseret, end vi har troet.”

Vi nævner dette her i Nyt fra Hare Krishna, fordi vi kører et løbende tema om spor af en verdensomspændende vedisk kultur i forhistorisk tid. De fleste traditionelle arkæologer nægter så meget som at overveje en sådan mulighed og mener, at kulturerne verden over er opstået temmelig uafhængigt af hinanden. I bronzealderen, som disse perler stammer fra, skulle Norden have været uden forbindelse til resten af verden uden for Europa. Derfor er denne opdagelse af et åbent verdenskort i bronzealderen bemærkelsesværdig. Spørgsmålet er så, hvor åbent? Nu ved vi altså, at danskerne i hvert fald havde forbindelse til Mesopotamien. Det er også almindelig anerkendt, at der var handel og kommunikation imellem det vediske Indien på den ene side og Mesopotamien og Egypten på den anden side. Så hvor åbent var verdenskortet for 3.400 år siden? Danskerne var og er et indoeuropæisk folk. Var der forbindelse dengang mellem alle de indoeuropæiske folkeslag verden over inklusive folkene i Danmark og det indiske område, måske som de sidste rester af en verdensomspændende vedisk kultur?

1 http://politiken.dk/magasinet/feature/ECE2428359/en-dag-dukkede-nogle-perler-op-i-en-kaelder/