Af Pancharatna Dasa

Pancharatna Prabhu er discipel af Srila Prabhupada og bosiddende i Sridhama Mayapur, der netop nu er ramt af et alvorligt udbrud af Covid-19 blandt de hengivne. Flere er døde, nogle er hospitalsindlagte, og mange andre er ramt af sygdommen i mildere eller alvorligere grad.

Lad mig først udtrykke min dybeste taknemmelighed til alle vaisnavaerne, der har støttet min hustru og mig (og fortsætter med at gøre det) under vores kamp med denne lumske Covid-sygdom. Ved Guds nåde var vores ”milde” tilfælde, men jeg kan bekræfte, at selv et mildt tilfælde kan slå én hårdt ud.

Jeg har ingen energi, og jeg ser heller ikke værdien af at give andre sundhedsråd bortset fra at tage sygdommen alvorligt og bede Herren om at lede os i, hvordan vi forholder os til den og beskytter andre imod den.

Hovedsageligt vil jeg gerne takke alle medlemmerne af Srila Prabhupadas familie, der bor her i Sri Mayapur Dhama og har taget dette som en mulighed til at uddybe vores kærlighed, respekt og værdsættelse for den ekstraordinære gave, som det er at være forbundet i tjeneste til Srila Prabhupada, Sri Nitai Gaurangas perfekte redskab til at give os den grundlæggende medicin, Sri Harinama, såvel som det særlige styrkende middel, som medicinen skal tages sammen med, nemlig trinad api sunicena, taror iva sahisnuna, amanina,manadena, kirtaniya sada harih:

”Man bør fremsige Herrens hellige navn i en ydmyg sindstilstand, hvor man anser sig selv for lavere end et græsstrå på gaden. Man bør være mere tolerant end et træ, uden nogen form for falsk prestige og rede til at vise andre enhver form for respekt. I en sådan sindstilstand kan man fremsige Herrens hellige navn konstant.”

Jeg ved, at nogle hengivne har meget stærke meninger omkring forskellige medicinske spørgsmål og synes, at det er deres pligt at forsøge at overbevise andre om deres opfattelse for deres egen skyld. På samme tid beder jeg til, at når man gør dette, lader vi alle vaisnava-kærlighed og respekt komme i forreste række. Hvis jeg fornærmer nogen ved at komme med denne observation, beder jeg om deres tilgivelse.

Efter at have undersøgt Covid fra mange synsvinkler, læst om immunitet osv. er jeg naturligvis nået frem til nogle personlige, ufuldkomne forståelser. Alt, jeg kan sige, er, at jeg ikke er stødt på nogle absolutte formler, blot nogle almindelige betragtninger, nogle gennemsnit, ting, der somme tider virker, somme tider ikke osv. Som vi står over for dette, træffer vi alle vores bedste valg, tager råd fra dem, vi stoler på og afhænger til syvende og sidst af Sri Krishna.

Lad mig igen udtrykke min dybeste taknemmelighed til alle dem, der støtter os og vores fællesskab med deres bønner og personlige handlinger og gør alt, hvad de kan for at hjælpe til at reducere spredningen af denne sygdom og den lidelse og død, vi har set.

***

Hvorfor det var valget for mig
Af Jayadvaita Swami 

Jeg var neutral, ambivalent og neutral, når det kom til at blive vaccineret imod Covid-19. På den ene side er de tilgængelige vacciner gennemtestede og har vist sig at være særdeles effektive. På den anden side har de ikke kunnet gennemgå nogen test på langt sigt af den slags, der foregår over mange år. Vi ved ikke, hvor længe deres virkning vil holde, hvor effektive de er over for forskellige varianter, og hvilke bivirkninger, der vil dukke op i det lange løb.

Bortset fra det så det ud til, at hvis jeg fik Covid, ville jeg ende med at stå med to konsekvenser. Enten ville jeg komme mig over det i løbet af to måneder, eller også ville jeg dø. Jeg anså begge muligheder for acceptable.

Men nu ser vi omfattende tegn på en tredje mulig konsekvens: de såkaldte langtidsvirkende følger af Covid, hvor man kommer sig oven på sygdommen, men lider fortsat af bivirkninger, der kan være seriøst problematiske og invaliderende og vare i ingen ved, hvor mange måneder eller år. Jeg har flere hengivne, der er ramt på den måde, tæt inde på livet.

Beskyttelse imod langtidsvirkningerne fra Covid virker på mig, som om de vejer tungere end usikkerheden og det lille ubehag ved vaccinationerne. Følgelig fik jeg mine to stik. Resten er op til Krishna.