Så er vi tilbage igen med et normalt blad, efter at vi sprang juli over og udgav et særnummer med visdomshistorier i august. Der er sket meget i de tre måneder, der er gået, inklusive Ratha-yatra, Sri Krishna Janmastami og Radhastami. Og i Polen har Europas største Hare Krishna-begivenhed fundet sted under den årlige Woodstock-festival (se forsiden og læs på side 6).

Nu er vi så gået ind i efteråret, hvor der også kommer til at ske mange ting med Kartika, Diwali, Govardhana Puja, Srila Prabhupadas bortgang mm. Det starter den 4. september med Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomstdag. På side 12 er der i den anledning nogle betragtninger over Bhaktivinoda Thakuras kvaliteter og natur.

På side 19 omtales ISKCON Connection. I, der ikke allerede har tilmeldt jer, opfordres til at gøre det nu, hvis I har lyst til at blive talt med som medlemmer af ISKCON’s verdensomspændende samfund og gerne vil høre aktuelt og relevant nyt om, hvad der sker rundt om på Jorden i Srila Prabhupadas bevægelse. Det er gratis, og det er en måde at være med til at knytte os alle mere sammen.

En aflysning. Efter planen skulle der have været bhakti-vriksa seminar i København i begyndelsen af september med Prema-padmini Devi Dasi og Aravinda Krishna Dasa. Dette seminar er blevet udsat, så det nu er planen at afholde det engang i begyndelsen af 2018.