Nyt fra Hare Krishna finansieres af frivillige donationer. Bladet er vores gave til dig og koster derfor i princippet ikke noget at modtage digitalt eller læse på Internettet. Derfor er vi afhængige af frivillige donationer til at dække de udgifter, der er til redaktion, skribentvirksomhed osv. Har du også lyst til at bidrage til, at du og andre kan have glæde af et levende og spændende Krishna-bevidst blad, er du velkommen til at indsætte en frivillig donation på vores bankkonto (de fleste faste læsere giver 150-200 kr. året):

Den Danske Bank
reg.
 1551
konto 3534125119

Vi siger på forhånd tak.