For over en million år siden dræbte Guddommens Personlighed som Herren Rama dæmonen Ravana og vendte derefter hjem til Ayodhya efter 14 års landflygtighed. Dagen for Hans, Moder Sitas, Laksmanas og Hanumans tilbagevenden til Ayodhya har siden da været fejret som Diwali, den store lysfestival.

For 5.000 år siden løftede den samme Guddommens Personlighed, denne gang i form af Krishna, bjerget Govardhana for at beskytte Sine hengivne i Vrindavana mod Indras vredesudbrud i form af ødelæggende regn.

De to dage ligger side om side, i år med Diwali torsdag den 19. oktober og Govardhana Puja den 20. oktober. Læs om de nærmere tidspunkter for fejringerne i Det Sker inde i bladet på side 23.