KRISHNA-BEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 8

af Lalitanatha Dasa

Dette afsnit om at leve Krishna-bevidst diskuterer vigtigheden af de fire regulative principper.

Sadhana-bhakti og en hengivens dagligdag består ikke blot af ting, man bør gøre. Der er også nogle grundlæggende ting, man bør undlade at gøre. I særdeleshed forlangte Srila Prabhupada, at hans indviede disciple overholdte følgende forbud:

  • Ingen indtagelse af kød, fisk eller æg.
  • Ingen rusmidler inklusive alkohol, tobak, kaffe og te.
  • Ingen seksuel omgang undtagen inden for ægteskab for at få børn.
  • Intet hasardspil.

For mange kan det virke som umuligt at skulle overholde disse principper. Det skal man ikke lade sig slå ud af, for igennem Krishna-bevidsthed kan det faktisk lade sig gøre at komme dertil, hvor man overholder dem uden at tænke meget over det. Hemmeligheden er ikke så meget at undertrykke sine behov eller drifter (det er ikke muligt i det lange løb), men snarere igennem Krishna-bevidsthed at fremelske en større tilfredsstillelse, så materiel sansenydelse blegner ved siden af.

Der er to måder at komme til det stadie på. Den ene er at følge alle principperne med det samme fra dag ét, uanset hvor meget sanserne trækker i én, og den anden er gradvist at vænne sig af. Begge måder er i orden, og man må selv afgøre, hvilken vej man foretrækker. Den første er nok den enkleste og mest smertefrie, men for mange er den anden den mest realistiske. I den forbindelse er det godt at have nogle fortrolige samtaler med erfarne hengivne om, hvordan man bedst håndterer sine eventuelle tilknytninger til bestemte former for sansenydelse.

En tredje mulighed er selvfølgelig slet ikke at overholde disse principper eller kun nogle af dem. Det er for så vidt også i orden. Det er stadig ingen hindring for at synge og recitere Hare Krishna og tjene Krishna efter bedste evne, og Krishnas hengivne ser heller ikke skævt til én af den grund. Men når det er sagt, skal man være klar over, at disse fire forbud ikke er der for at gøre livet surt eller hindre os i at nyde livet. Tværtimod vil overholdelsen af dem gøre éns liv mindre problemfyldt og mere rigt.

Det virkelige problem med de fire forbudte aktiviteter er, at de modvirker ens forsøg på at udvikle Krishna-bevidsthed. Srila Prabhupada sammenlignede det med at hælde vand på et bål samtidig med, at man forsøger at få det til at flamme op. Man opnår kun fuldstændig Krishna-bevidsthed ved at opgive disse fire aktiviteter, uanset om man gør det omgående eller gradvist over en periode.

De fire regulative principper bør altså følges, ikke fordi det er moralsk forkert at bryde dem (selv om der også er moralske argumenter imod f.eks. at slå dyr ihjel eller have udenomsægteskabelige forhold), men fordi det ikke er muligt at hæve sig over sin identifikation med kroppen og erkende sig selv som en ren åndelig sjæl, hvis man bryder dem. F.eks. kan man stille spørgsmålet, at siden vi alle er åndelige sjæle, hvorfor identificerer vi os da med kroppen og tror, at vi er mænd eller kvinder? Svaret skal findes i vores ønske om at nyde kroppen, et ønske, der mere end noget andet forstærkes af seksuel omgang. Hvis man derfor skal frigøre sig fra den kropslige identifikation, er det nødvendigt at sætte sig ud over at skulle have seksuelle eller kropslige forhold til andre eller i hvert fald bringe sådanne tilbøjeligheder under stram kontrol.

Det er i sidste ende et spørgsmål om, hvorvidt ønsket om materiel nydelse eller om selvrealisering og Krishna-bevidsthed er stærkest. Derfor er den bedste måde at blive fast forankret i overholdelse af disse fire principper hele tiden at arbejde på at forstærke sit ønske om at blive Krishna-bevidst. Man må hele tiden bede om hjælp fra Krishna, man må absorbere sig i hengiven tjeneste, og man må kultivere viden om, hvad det egentlige formål med livet er, og hvilken enestående chance man er blevet givet i dette menneskeliv for at blive fuldt Krishna-bevidst. Er man en smule tålmodig, vil man blive forbavset over, hvor hurtigt man kommer til det punkt, hvor man egentlig ikke ønsker andet end at tjene Krishna og Hans hengivne.