Af Dandaniti Devi Dasi

At der kan foregå overgreb mod børn selv inden for en åndelig bevægelse som ISKCON, kommer måske som en overraskelse for nogle.

Men faktum er, at vi befinder os i den materielle verden, hvor den slags ting desværre foregår, og ISKCON har som mange andre religiøse bevægelser også haft sin andel af skandaler. Siden slutningen af 1990’erne har ISKCON derfor haft sit eget internationale børnebeskyttelsesorgan, der i dag er kendt under navnet CPO (Child Protection Office). CPO blev oprettet i kølvandet på en række sager om overgreb mod børn og unge især i ISKCON’s gurukula’er (kostkoler) i USA og Indien.

Vi ikke kan ændre på fortiden, så vi forsøger i stedet at kigge fremad og se på, hvad vi som samfund og individer kan gøre for at beskytte vores børn og unge i fremtiden.

Srila Prabhupada skrev: ”Disse børn er givet til os af Krishna. De er vaisnavaer, og vi må være meget omhyggelige med at beskytte dem. Disse børn er ikke almindelige. De er Vaikuntha-børn, og vi er meget heldige, at vi kan give dem en chance for at gøre yderligere fremskridt i Krishnabevidsthed. Dette er et meget stor ansvar, så lad være med at negligere det eller blive forvirret over det. Din pligt er meget klar. Håber dette møder dig ved godt helbred. Din evige velønsker, A.C. Bhaktivedanta Swami.” (Srila Prabhupada i et brev til Arundhati, Amsterdam d. 30. juli 1972.

I det følgende giver vi nogle statistiske fakta omkring overgreb samt definition på forskellige typer af overgreb. Vi ser også på, hvad man som individ kan eller skal gøre i tilfælde af, at man får kendskab til krænkelser. Ligeledes er der også nogle råd om, hvad man kan gøre, hvis man selv er blevet krænket, og også hvad man kan gøre, hvis man selv har krænket/har lyst til at krænke andre. Desuden gennemgås nogle grundlæggende retningslinjer, der gælder for ISKCON’s centre og aktiviteter her i Danmark. Sidst i artiklen findes en liste med relevante kontaktoplysninger, links til hjemmesider samt et link til ISKCON’s samlede retningslinjer for børnebeskyttelse.

Fakta 

 • Overgreb mod børn finder sted i alle kulturer, samfundslag og religioner. I Danmark har 12 % af unge under 18 år oplevet en form for seksuel krænkelse.
 • Overgreb begås oftest af en person, der i forvejen kender barnet. 3 ud af 4 seksuelle krænkere er mænd.
 • Både børn og voksne kan begå overgreb mod børn.
 • Voksne har pligt til at gribe ind og hjælpe, hvis et barn bliver udsat for vold eller overgreb.
 • Definition: Det er tale om et overgreb, når en person med magt eller manipulation skader eller udnytter en anden person. Vold og overgreb kan være fysisk, psykisk eller begge dele.


Typer af overgreb

 • Negligering: At undlade at sørge for barnets mest grundlæggende behov – fysiske, psykiske samt følelsesmæssige behov.
 • Fysisk: Overlagt vold såsom at slå, sparke eller på anden måde skade en andens krop.
 • Seksuelt: Når et barn trues, overtales, fristes eller tvinges til seksuelle aktiviteter af en ældre person.
 • Psykologisk/følelsesmæssigt: Enhver opførsel, der skader barnets følelsesmæssige udvikling eller selvværd og giver det en følelse af at være uønsket eller ”forkert”. At udnytte et barn til at opfylde en anden persons behov.
 • Hvad gør man, hvis et barn fortæller, at det er blevet mishandlet/krænket.
 1. Lyt til det, tro på det og lad det tale.
 2. Stil ikke for mange spørgsmål – overlad det til professionelle.
 3. Lad være med at give løfter om, at det ikke vil ske igen, eller at du ikke vil sige det til nogen. Tilbyd, at du vil gøre alt, hvad du kan for at hjælpe.
 4. Lad barnet vide, at det ikke er dets fejl.
 5. Sørg for, at barnet er i sikkerhed – søg relevant hjælp.
 6. Bevar roen og pas på dig selv. Lad være med at konfrontere krænkeren, men overlad det til de rette personer/ professionelle.
 7. Overhold fortrolighed, men vær opmærksom på, at du selv kan have brug for at snakke med nogen om det.
 8. Anmeld og underret de rette myndigheder.

Anmeldelse og underretningspligt

Enhver person, der får kendskab til eller mistanke om overgreb mod børn, har pligt til at underrette politiet eller de sociale myndigheder. Medlemmer af ISKCON har endvidere pligt til at underrette ISKCON’s autoriteter eller det lokale ISKCON børnebeskyttelsesudvalg. Det er vigtigt at anmelde og underrette, så krænkelserne kan blive stoppet, og de, der er blevet krænket, kan få den fornødne hjælp.

Retningslinier for templer/ISKCON Danmark:

Det anbefales, at børn og unge under 18 år ledsages af en forælder eller voksen ledsager. Personer under 18 år bør ikke overnatte i templet uden en forælder/voksen ledsager. Børn under 12 år bør ikke være uden for forældrenes opsyn. Tjeneste/samvær med børn og unge skal ske i samråd med forældrene. Der bør altid være to voksne til stede, hvis man har programmer med børn. Hengivne skal kende ISKCON’s regler for børnebeskyttelse, og der skal udføres screening for personer, der arbejder med børn samt for beboere/overnattende på ISKCON’s ejendomme. ISKCON er underlagt og følger lokale love og procedurer.


ISKCON’s internationale børnebeskyttelseskontor (CPO)

CPO (Child Protection Office) har afdelinger i bl.a. USA, England og Sydafrika og koordinerer den samlede indsats for børnebeskyttelse inden for ISKCON. CPO ledes hovedsageligt af hengivne med en professionel baggrund i børnebeskyttelse. CPO tager stilling til konkrete sager om overgreb i ISKCON og arrangerer forebyggende træning og undervisning for hengivne. ISKCON i Danmark er knyttet til CPO’s kontor i England.


Børnebeskyttelsesudvalg

GBC anbefaler, at alle templer og ISKCON-projekter har deres eget lokale børnebeskyttelsesudvalg (på engelsk Child Protection Team/CPT). Udvalget består af 2-3 eller flere personer, der fungerer som kontaktpersoner i spørgsmål om børnebeskyttelse. Kontaktpersonerne er almindeligvis ikke professionelt uddannede, men modtager løbende træning og vejledning fra CPO. Udvalget fungerer ikke som erstatning for professionel hjælp, men kan være behjælpelig med rådgivning samt kontakt til politi, læge og andre relevante myndigheder. Kontaktpersonerne udpeges lokalt i samråd med ISKCON, GBC og CPO.

Hjælp til børn

Er du barn, og har du oplevet at blive krænket – nu eller tidligere – kan du have godt af at snakke om det med dine forældre eller en anden voksen, du har tillid til.

Du kan få hjælp hos politiet, kommunen eller en organisation som Børns Vilkår (Børnetelefonen). Du kan også kontakte en af personerne i dit lokale ISKCON børnebeskyttelsesudvalg, der kan vejlede dig videre med hensyn til, hvad der er bedst at gøre i din situation.

Hjælp til voksne/pårørende

Har dit barn eller et barn, du kender, været udsat for overgreb, kan du rette henvendelse til de relevante instanser nævnt i listen nedenfor.

Hjælp til krænkeren

Har du krænket et barn, eller har du seksuelle tanker eller fantasier om børn, kan du få anonym rådgivning og hjælp hos Bryd Cirklen på tlf. 65 909 909.

Relevante kontakter

Akut nødhjælp: 112

Politi: 114

Skadestue: 118

Børnetelefonen: 116 111

Forældretelefonen: 3555 5557

Bryd Cirklen: 6590 9909

Københavns Borgerservice: 3366 3366

ISKCON Danmarks børnebeskyttelsesesudvalg (BBU)

Jayanta Govinda Dasa: 9147 6642

Dandaniti Devi Dasi: 3132 3501

Jesper Strange: 6019 1788

Hjemmesider:

https://www.iskconchildprotection.org/

http://www.safetemple.org/

ISKCON Child Protection Guidelines:

https://www.iskconchildprotection.org/_files/ugd/8a61c5_3cba6c1074e7427d893be8af35c40a79.pdf