For et år siden trådte den nye religionslov for trossamfund uden for folkekirken i kraft. Hare Krishna eller ISKCON Danmark har været et anerkendt trossamfund i mange år (siden 1997), og intet ved den nye lov ændrer noget ved det.

Ikke desto mindre ligger det i loven, at de forskellige religionssamfund skal kunne dokumentere deres medlemstal. ISKCON har hidtil ikke ført noget medlemskartotek, men med templet i København i spidsen er det blevet besluttet fremover at gøre det. Derfor opfordres alle til at indmelde sig som medlemmer af ISKCON Danmark. Dette medlemskab er gratis og indebærer ingen forpligtelser (eller medfører nogle rettigheder). Det handler kun om at dokumentere, at vi er dem, vi er.

Derfor ligger der en tilmeldingsblanket sammen med det trykte blad. Den blanket kan udfyldes og indsendes til templet i København. For digitale abonnenter er der oprettet denne formular som kan udfyldes HER.