En helt ny videnskabsbog, Big Bang and The Sages, er netop udkommet. Siddha Hari Dasa og Madhavendra Puri Dasa sammenligner her den moderne videnskab med de mindst 5.000 år gamle Puranaer og afslører nogle forbløffende sammenfald.

Europæerne blev opmærksomme på Puranaerne i 1600-tallet. På grund af deres eget bibelske udgangspunkt latterliggjorde de Puranaernes aldre for universet på mange milliarder år. Som en følge af denne forudindtagethed er Puranaerne sjældent blevet taget seriøst af moderne naturvidenskab, selv om Carl Sagan engang i 1980’erne bemærkede sammenfaldet mellem Indiens vismand og den moderne videnskab i deres forståelse af universets aldre.

I deres nye bog går Siddha Hari og Madhavendra Puri i rette med dette og afslører en forbløffende overensstemmelse mellem disse to kundskabssystemer. Således skabte Brahma ifølge Puranaerne Solen ved afslutningen på sin nat for 4,563 mia. år siden. Ifølge moderne astrofysikere opstod solsystemet for 4,567 mia. år siden. Ifølge Puranaerne skete den største masseudryddelse (pralaya) for 251,3 millioner år siden. Ifølge palæontologerne var det for 251,9 mio. år siden. Puranaerne taler om universets oprindelse for 13,819 mia. år siden, hvilket kun afviger med 0,1 % fra kosmologernes tidspunkt for Big Bang. Dette er kun toppen af isbjerget af, hvad forfatterne har opdaget i deres systematiske studie af Puranaernes fortællinger.

Srila Prabhupada fastslog, at Puranaernes redegørelser er historisk korrekte, selv om de generelt affærdiges som mytologi af moderne videnskab. I deres nye bog giver forfatterne videnskabelig støtte til Srila Prabhupadas udtalelser.

Mere omtale af bogen på ISKCON News: https://iskconnews.org/the-big-bang-and-the-sages-a-new-book-on-the-puranas-and-science,7669/.