Af Lalitanatha Dasa

I naturlig forlængelse af forrige artikel om at have et alter forklarer det tredje afsnit om at være Krishna-bevidst hjemme hos sig selv, hvordan man laver en arati til Krishna.

Når man har et alter, er det naturligt at have arati, der er en tilbedelse af Krishna på alteret, hvor man ofrer Ham forskellige ting som røgelse, lys, vand, blomster osv. På tempelaltre kan denne ceremoni være omfattende, imens den for hjemmealtre kan gøres meget enkelt.

I den fulde arati ofrer man normalt følgende til Krishna (se tegningen af en arati-tallerken): røgelse, lys, vand, tørklæde og blomster, samt vifter Ham med en visk og en påfuglevifte.

Fremgangsmåden er som følger. Først bukker man sig ned ved alteret og siger mantraerne til Srila Prabhupada (se Vaisnava Sange s. 2). Stil arati-tallerknen på et lille bord til venstre for alteret og stå selv foran den på en stråmåtte eller græsmåtte (eller en anden måtte). Tag skeen fra acamana-koppen (2) i højre hånd med en dråbe vand, kom dråben i hånden og smid den bagud. Gør dette to gange mere og kom herefter tre dråber vand på venstre hånd. Tag skeen i venstre hånd, læg en dråbe vand i højre håndflade, sug vandet op fra højre hånd med munden og sig: ”Om keshavaya namah.“ Gentag dette to gange og sig ”Om narayanaya namah“ og ”Om madhavaya namah“. ‘Skyl’ højre hånd med endnu en dråbe vand, der smides bagud.

Tag nu skeen i højre hånd og kom tre dråber vand på konkylien (1), tag konkylien i højre hånd og trut i den tre gange (ligesom man trutter i en trompet. Det tager lidt øvelse.). Kom tre dråber vand på konkylien og læg den tilbage på tallerknen.

Kom tre dråber vand på klokken (12), tag den i venstre hånd og ring med den under resten af aratien.

Det første, der ofres, er røgelse. Kom tre dråber vand på røgelsesholderen, tag den i højre hånd og vis den til Srila Prabhupada (evt. din egen åndelige mester) ved at køre den rundt om ham tre gange (med uret). Ideen er, at vi ikke ofrer tingene direkte til Krishna, men igennem de åndelige mestre, hvilket symboliseres ved at køre offergenstanden rundt om dem tre gange, før den ofres til Krishna. Vis således røgelsen på samme måde til Bhaktisiddhanta Sarasvati, Srila Prabhupadas åndelige mester, og Srimati Radharani. Herefter ofres røgelsen til Sri Krishna ved at køre den rundt om Ham syv gange. Så ofres den til Radha (igen syv gange rundt om Hendes krop), herefter til Caitanya og Nityananda, hvis man har Dem på alteret, og herefter til Bhaktisiddhanta Sarasvati og Srila Prabhupada. Til sidst kan man vende sig om mod eventuelle tilstedeværende i lokalet og køre røgelsen tre gange rundt om dem. Stil røgelsen et passende sted, f.eks. ved foden af alteret.

Lyset (4) ofres dernæst. Tænd lyset med en tændstik eller lighter og kom herefter tre dråber vand på skaftet, vis lyset til Srila Prabhupada og opefter på samme måde som med røgelsen, hvorefter det ofres til Krishna på følgende måde: fire gange rundt om fødderne, to gange rundt om navlen, tre gange rundt om hovedet og syv gange rundt om kroppen (alt sammen med uret). Herefter det samme til Radha og nedefter som før.

Vandet ofres ved at føre vandbeholderen (6) syv gange frem og tilbage over hovedet på hver person på alteret fra Krishna og nedefter. Når man er færdig med at ofre vandet, kan man lægge klokken fra sig et øjeblik, tage beholderen i venstre hånd og vende sig imod de tilstedeværende. Man kommer lidt vand i højre hånd og kaster det ud over dem nogle gange, indtil alle har fået et par dråber på hovedet.

Tørklædet (7) og blomsterne (8) ofres på samme måde som røgelsen. Efter at være blevet ofret til Krishna kan blomsterne lægges ved foden af personerne på alteret, eller man kan give dem til de tilstedeværende hengivne.

Til sidst viftes først visken (10), der er hårene fra halen på en camara-okse, og derefter påfugleviften (11) (dog kun når det er varmt) nogle gange ved hver person på alteret. Til afslutning trutter man igen tre gange i konkylien, rydder op efter aratien og tørrer eventuelt vand op fra gulvet.

Hvis det er for omfattende, behøver man ikke at have den fulde arati, men kan også nøjes med at ofre f.eks. røgelse, lys og blomster.

Hvornår har man arati? Tidligt om morgenen er et godt tidspunkt, men Srila Prabhupada fortalte, hvordan hans far lavede arati hver aften, når han kom hjem fra arbejde. Find et belejligt tidspunkt og lad arati blive en daglig begivenhed. Man vil opdage, hvordan det giver et personligt forhold til Krishna.