Af Lalitanatha Dasa

Jeg har allerede skrevet i de to forrige numre om Angkor Wat, verdens største tempel, der ligger i Cambodja. Her vil jeg omtale et andet utroligt træk ved dette utrolige kompleks og endnu engang stille spørgsmålstegn ved arkæologernes officielle historie om, at Angkor Wat blev bygget på en forholdsvis kort årrække med primitiv teknologi.

Angkor Wats mysterium er ikke kun, at det er verdens største tempel, men også, at det har verdens mindste og fineste stenhuggerarbejde, og at der er så meget af det. Faktisk er der udskæringer overalt, selv på de mindste og mest skjulte flader.

Man kan som eksempel tage søjlerne, der alle er helt dækket af uhyre små og fine udskæringer. Udskæringer af dyr, enormt detaljeret, helt ned til en millimeters størrelse. Små hjorte for eksempel, hvor man tilmed kan se deres øjne og åbne munde. Hvor stort et arbejde har det krævet at udhugge disse miniatureskulpturer? Alle søjler er spækket med disse miniatureudskæringer.

Et sted ser man to fugle kysse hinanden, et andet sted to fugle kæmpe mod hinanden. Man kan se fuglenes øjne, deres fjerdragter, udstrakte vinger og halerne og også benene og fødderne med kløerne. Alt dette er udhugget inden for 2-5 cm og gentaget til et ufatteligt mønster på hele søjlen. Der er søjler, der viser aber gøre forskellige ting, miniatureudskæringer, der helt fylder søjlernes facade.

I alt er der 1532 søjler i Angkor Wat-templet, og alle er de udsmykket på den måde. Nogle steder er der store udskårne figurer af guder, men de får aldrig lov til at stå alene. Al pladsen omkring dem og bag dem er fyldt med miniatureudskæringer med blomster og blade. Ikke én eneste kvadratcentimeter er uudsmykket.

Hvilket arbejde. Glem alt om at bygge verdens største tempel. Tænk blot over opgaven med at lave billedskæringer på hver eneste flade i dette tempel, for udskæringerne begrænser sig ikke til søjlerne. Overalt på væggene, lofterne og bjælkerne er der tilsvarende udskæringer. Man kan ikke finde en plet i dette tempel, hvor der ikke er udskæringer. Blomster, slyngplanter, dekorative mønstre. Et tempel, der dækker 160 hektar (eller 1,6 kvadratkilometer), og hver eneste kvadratcentimeter er fyldt med udskæringer. Hvilket ufatteligt arbejde.

Der er talrige flere hundrede meter lange vægge, der er dækket overalt med udskæringer. Krigere, guder og mange slags dyr. Hver kriger gør noget specielt. En affyrer en pil, en anden svinger et sværd, en tredje bruger et skjold osv. Alle mulige dyr inklusive dyr, der uddøde for flere millioner år siden. Detaljerne er så livagtige, at man tilmed kan se udtryk af vrede, frygt, håbløshed og tilfredshed. Vægge på flere hundrede meter dækket på denne måde. Det er, som om stenhuggerne ikke kunne få nok plads at arbejde på, så derfor måtte de fylde hver eneste plet med udskæringer.

Motiverne er utallige – guder, krigere, dyr, blomster, mønstre, dyreansigter, fugle med udbredte vinger osv. Overalt på dette tempelkompleks på 160 hektar med bygningshøjder på op til 70 meter er hver eneste plet fyldt med udskæringer. Ikke kun der, hvor folk kommer, men også på ydermurerne og fundamenterne, hvor ingen gæster normalt ville kigge. Steder, hvor ingen, hverken i dag eller i fortiden, ville komme, er der udskæringer.

Hvordan er sådant et menneskeligt umuligt arbejde blevet gennemført? I en tidligere artikel nævnte jeg, at hvis Angkor Wat blev bygget på 37 år for 900 år siden, hvilket det skulle være ifølge den officielle historie, skulle et tons sten udhugges, transporteres 80 kilometer fra stenbruddene og anbringes hvert minut i 37 år, hvis arbejdsdagen var på 12 timer 365 dage om året. Men det er ikke det hele. Hvert minut skal der være lavet udskæringer på et tons sten. Er det muligt? Eller er der grund til at tvivle på den officielle historie om, at Angkor Wat blev bygget på 37 år med simpel teknologi som hamre og mejsler? Hvordan er alt dette blevet til på 37 år med simpel teknologi? Er tilfældet snarere, at en fortidig meget avanceret civilisation taler til os igennem Angkor Wat om et mesterværk, der blev opført på et ukendt tidspunkt i historien, måske for mange tusinde år siden over århundreder eller måske årtusinder? Eller måske noget helt tredje?

Materialet til denne serie er hovedsageligt hentet fra Praveen Mohan, der lavede en række udsendelser fra Angkor Wat i efteråret 2020. De kan alle sammen ses på hans youtube-kanal. Denne tekst var baseret på https://www.youtube.com/watch?v=C-3_QXV3-w0.