Den 3. juni 2013 døde Ananta-santi Dasa, Srila Prabhupadas eneste initierede discipel i det forhenværende Sovjetunionen, af et hjertetilfælde i Moskva, 65 år gammel. Efter at Ananta-santi havde mødt Srila Prabhupada i 1971 begyndte han egenhændigt at prædike Krishna-bevidsthed over hele Rusland med stor fare for sig selv. Han rejste fra by til by og fortalte folk om Krishna-bevidsthed. Han blev ofte arresteret, men når han blev løsladt, rejste han videre til næste by og prædikede, blev igen arresteret osv. Til sidst spærrede myndighederne ham inde i fem år på et særligt psykiatrisk hospital og udsatte ham for den værst tænkelige tortur. Ananta-santi og de andre hengivnes indsats havde på det tidspunkt spredt Hare Krishna så meget, at myndighederne anså Hare Krishna for at være blandt de tre største trusler mod kommunismen (de andre var vestlig kultur og rockmusik). Da jerntæppet omsider faldt, var der over 400 sovjetiske Hare Krishna-centre, i høj grad takket være Ananta-santis utrættelige indsats.