Den 19. maj finder konferencen Beyond Green Economy sted på Copenhagen Business School på Frederiksberg. Blandt de inviterede forelæsere er Dhanesvara Prabhu, der er discipel af Srila Prabhupada og forfatter til bogen Spiritual Economics, hvor han skriver om et økonomisk system på basis af Bhagavad-gita. En anden kendt international forfatter, der også taler på konferencen, er Charles Eisenstein.

Følgende spørgsmål vil blive diskuteret:

Hvor kommer pengene fra? Hvorfor er de fleste mennesker, de fleste virksomheder og de fleste lande i gæld? Hvem er det, vi skylder alle disse penge til? Hvorfor vil politikerne hele tiden have vækst, når Jorden er ved at løbe tør for ressourcer? Hvorfor arbejder vi så hårdt, når maskinerne overtager mere og mere af vores arbejde? Hvorfor er der så mange arbejdsløse samtidig med, at der er vigtigt arbejde, som ikke bliver gjort? Hvorfor bliver der skåret ned på velfærden over det meste af verden, selv om verden er rig? Hvorfor kan verdens politikere ikke blive enige om at sætte effektivt ind over for drivhusgasser og anden forurening? Økonomerne lover os maksimal velstand og evig vækst, når bare vi slipper markedskræfterne fri, men i stedet har vi fået nedskæringer, fattigdom, krise, rovdrift på naturens ressourcer og stigende forurening. Hvad er der galt med økonomernes modeller? Kan vi gøre det bedre? Kan vi skabe en mere retfærdig og bæredygtig verden?

Konferencen starter kl. 11. og fortsætter til ca. 17. Restaurant Govinda er involveret og leverer prasada til arrangementet.

Hvis nogle i den forbindelse har et par frivillige hænder til overs nogle timer til at hjælpe med grønsagsskæring til 500 mennesker, modtages det med stor tak af Kesava Priya Devi Dasi, tlf. 20 67 11 06.