– Af Madhava Smullen for ISKCON News den 11. november 2016 –

Det følgende er en oversættelse af en artikel om ægteskabsrådgivning i Moskva. Selv om det foregik i Rusland, er det helt sikkert også relevant i denne del verden, for ægteskaber er jo en del af livet overalt.

På anbefaling af Bhakti Vijnana Swami, Ruslands GBC-sekretær, var Partha Dasa og Uttama Dasi, rådgivere i vaisnava-ægteskaber, for nyligt inviteret til for første gang at komme og give ægteskabelig og førægteskabelig træning af hengivne i Moskva.

Ægteparret Partha Dasa og Uttama Devi Dasi blev initieret af Srila Prabhupada i 1973 og har stor erfaring og visdom. De har været lykkeligt gift i 45 år og er professionelt uddannede til at give kurser i partræning. De har de sidste ti år tilbudt dette kursus under regi af Grihasta Vision Team, der er en gruppe professionelle hengivne ægteskabsvejledere. I deres hjemland Canada giver de et fem lektioners førægteskabeligt kursus, der er obligatorisk for alle par, der bliver gift i ISKCON’s templer i Canada.

Arrangementet i Moskva var en vigtig brik i det store og hurtigt voksende ISKCON-samfund i Moskva, hvor de hengivne var glade for at få praktiske råd og nye paradigmer.

“Det lykkedes os at overbevise lederne over hele landet om, at vi ikke skal nøjes med kun at afholde bryllupper længere. Vi skal komme dertil, hvor vi faktisk støtter og nærer selve ægteskaberne,” fortæller Partha. ”Vi forsøger at skabe en kultur, hvor en førægteskabelig træning er en integreret del af at være gift i ISKCON.”

Parret var på besøg i Moskva fra den 7. til 20. oktober og gav en forkortet version af deres todages seminar, Strengthening the Bonds That Free Us (’Hvordan vi styrker båndene, der befrier os’), som de allerede har givet i elleve lande. Deres ophold var organiseret af Ekanga Dasi og inkluderede fem aftensessioner. Op til 60 mænd og kvinder, gifte såvel som ugifte, deltog.

Under sessionerne gennemgik Partha og Uttama deres tolv principper for og værdier i et vellykket Krishna-bevidst ægteskab såsom tilknytning til Srila Prabhupada, åndelig vækst og fremgang, gensidig respekt og værdsættelse, åben og ærlig kommunikation, fokus på børnenes velfærd, familiekærlighed og ømhed og en reguleret, afbalanceret og eksemplarisk livsstil (hele listen kan læses her: http://vaisnavafamilyresources.org/wpcontent/uploads/2015/05/12_Principles-brochure-2012.pdf)

De talte også om at finde frem til rollerne imellem mand og kvinde, kønsforskelle, forberedelse til ægteskab og kommunikationsfærdigheder.

Som forberedelse til deres ægteskaber rådede de de hengivne til at udvikle gode kvaliteter i sig selv og være på udkig efter bestemte kvaliteter i deres fremtidige partnere. De lagde vægt på at søge efter en, der først og fremmest er venlig og behagelig såvel som afbalanceret, respektfuld, god til at lytte, ydmyg, trofast over for den Højeste Herre og fri for laster såvel som passer med deres egen personlighed.

”Det er vigtigt, at I ser efter en med tilsvarende værdier, personlighed og livsstil,” bemærkede Uttama. “For eksempel en, der deler ens arbejdsetik, familieværdier og måden, man selv praktiserer Krishna-bevidsthed på.”

Hun tilføjede, at det er selvfølgelig også godt og naturligt, at der er mindre forskelle i parrets værdier, og de bør støtte og opmuntre hinanden på disse områder for at have et sundt ægteskab.

Partha og Uttama lagde også vægt på, at man skal kende sin kommende partner godt, før man sætter sin lid til ham eller hende, og at man skal være sikker på at kunne sætte sin lid til vedkommende, før man forpligter sig.

Den del af kurset, der handlede om kommunikationsfærdigheder, byggede mest på Rupa Goswamis seks kærlighedsudvekslinger mellem vaisnavaer såsom at åbne sit sind i fortrolighed og spørge fortroligt, hvilket her blev formuleret som ”at lytte i fortrolighed”.

”Vi forsøger at hjælpe hengivne til at forstå, hvor vigtig den udveksling er, især i husholderlivet,” fortæller Partha. ”Vi giver nogle enkle kommunikationsteknikker, der forhindrer dialogen i at eskalere til lidenskaben og uvidenhedens kvaliteter, hvor folk ender med at skændes eller isolere sig selv i forholdet.”

Partha og Uttama mener, at Krishna-bevidste ægteskaber, der gøres rigtigt, er noget helt særligt. Hvis vi virkelig forbliver bevidste om, at Krishna tilbedes i vores hjem og er i vores ægtefællers hjerte, vil vi aldrig anvende ubehagelige ord eller være brutal over for dem.

Rådgiverne talte også om negative paradigmer, der sommetider er blevet agiteret for i ISKCON, og som kan gøre stor skade. ”En af disse misforståelser er, at ens ægteskab og børn ikke er hengiven tjeneste,” fortæller Uttama. “Det er et problem, for så arbejder hengivne ikke på deres forhold, men nedprioriterer dem, og sommetider giver de ikke engang deres børn det, de har behov for.”

Lykkelige, omsorgsfyldte ægteskaber og familieliv er hengiven tjeneste, ikke blot fordi vores børn og ægtefæller er hengivne, tilføjer Partha, men også fordi den brede offentlighed lægger mærke til, hvordan hengivne lever og gebærder sig selv. ”Alene at have et godt ægteskab for ikke at tale om glade, veltilpassede og beskyttede børn er et stort bidrag til Prabhupadas bevægelse.”

En anden ting, som ofte misforstås, og som Partha og Uttama drog en vigtig sondring imellem, er forskellen på et vedisk ægteskab, hvor hustruen ofte ses som underdanig over for manden, og et vaisnava-ægteskab.

I denne forbindelse citerede de en artikel om vaisnava-ægteskaber af Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati fra hans magasin The Harmonist. “Hovedprincippet i grhasta-asramaen er, at ingen må være ejeren af nogen ejendom eller en andens tjeneste,” skrev han. ”Alle er vi hver især kun en tjener, hvis aktiviteter for altid er i Herrens tjeneste.”

Han fortsatte: “At gifte sig eller give [en datter eller søn] i ægteskab giver ikke hverken manden eller hustruen nogen ret til at være herre [over den anden]. Mænd og kvinder slutter sig sammen i ægteskab for at tjene hinanden i udførelsen af den fælles tjeneste til Krishna. Hustruen er ikke en genstand for nydelse for manden eller omvendt. De gifter sig ikke for at tilfredsstille deres seksuelle sult. De gifter sig for at glæde Herren, ikke for at glæde sig selv.”

Han konkluderede: ”Hverken manden eller hustruen må gøre fordring på sin partner på sine egne vegne. Begge er kun forpligtet til at give deres tjeneste, hvis og når det behager deres partner at lade dem dele deres tjeneste til Hari. Ingen af dem kan tvinge deres partner til at tjene sig… Dette system med husholderdisciplin har sine rødder i alle husholdets medlemmers fælles tilbedelse af hjemmets Deitet.”

Seminaret blev modtaget med tak af de russiske hengivne. Det bidrog til to vigtige behov: at give viden om, hvad der skal til for at holde et ægteskab sundt og lykkeligt, og hvordan man modvirker nogle begyndermisforståelser blandt nye hengivne.

“ISKCON i Moskva vokser så hurtigt,” fortæller Partha Dasa. “Det er forbløffende, som der prædikes. Der er tusinder af hengivne i Moskva, 100 forskellige bhakti-vriksa programmer, og templerne er fyldte med folk, der danser og synger til hvert morgenprogram.”

”Men udfordringen, der kommer med det, er, at når man vokser meget hurtigt, betyder det, at man har et stort antal nye hengivne. Derfor går de i Rusland igennem en masse af de samme ting, som andre dele af ISKCON gik igennem i 1970’erne og først i 1980’erne. Der er hengivne, der har gode intentioner, men ikke er så modne og derfor måske ikke altid giver de bedste råd og oplysninger. For eksempel at alt vedisk automatisk er vaisnava.”

Partha og Uttama er meget glade for, at de hengivne i Moskva oprigtigt søger efter måder at styrke deres familier på, og finder det opmuntrende at se, at deres ISKCON-ledelse interesserer sig for de hengivne og ønsker at hjælpe dem til at have sunde ægteskaber.

Parret planlægger at komme tilbage i april for at give hele kurset (Strengthening the Bonds That Free Us) på en grhastha-retræte i Moskva, hvor de vil træne nogle udvalgte par til at give førægteskabelig træning af andre. På denne og andre måder vil de hjælpe de russiske hengivne til at planlægge deres ægteskaber og deres netværk til at støtte familien og få gode rollemodeller.

Som det næste arbejder Partha og Uttama på en online-udgave af deres kursus, der skal være tilgængelig for alle på belgiske Bhaktivedanta Colleges website.

At forberede sig såvel som at tage kurset tager tid og indsats – men det gør det også at have et sundt og lykkeligt ægteskab, minder Partha og Uttama os om.

”Nogle gange vil hengivne have en hurtig og nem løsning og siger: ’Kan I give os jeres velsignelser?’,” fortæller Partha. ”Men vores velsignelser er at fortælle dem: ’Ægteskab gør dig ikke lykkelig. Det gør dig gift. Når du er blevet gift, kan du gøre det store arbejde, som det er at blive Krishna-bevidst og lykkelig i dit ægteskab. Hvis du laver arbejdet, er det meget tilfredsstillende. Men du er nødt til at gøre arbejdet.’”

Kilde: http://iskconnews.org/vaishnava-marriage-counselors-give-first-seminars-in-russia,5913/

utta1_slideshow

utta3

utta4