– Af Lalitanatha Dasa –

Den 3. februar er det Advaita Acaryas fremkomstdag og fem dage senere er det Herren Nityanandas. Begge er to af årets store dage og fejres bl.a. med programmer i templet i København (se side 23). Her følger en kort beskrivelse af Dem begge.

Advaita Acarya                   

Advaita Acarya spiller en væsentlig rolle i Caitanya Mahaprabhus Gaudiya-vaisnava­­­-tradition. Ligesom Caitanya Mahaprabhu er Guddommens Højeste Personlighed, Sri Krishna Selv, og Nityananda Prabhu er en inkarnation af Balarama, er Advaita Acarya også Guddommens Personlighed, en inkarnation af Mahavisnu kombineret med Sadasiva, Herren Sivas evige form. Han fødtes mange år før Caitanya og beredte på en måde verden på Hans komme.

Advaita Acarya fødtes i 1434 som søn af Kuvera Pandita og hans hustru Labhadevi, der havde seks sønner og en datter, før Advaita blev født. Han blev givet navnet Kamalaksa (den lotusøjede) såvel som Advaita. Allerede fra barn af manifesterede Han Sine kvaliteter som en stor vaisnava og helgen, og der er mange fortællinger om Ham fra den tid. Bl.a. omvendte Han en konge, der var en tilbeder af Durga, til en vaisnava, og kongen gjorde sit land til et vaisnava-rige på Advaitas foranledning.

Da Han endnu var en halvvoksen dreng, døde Hans gamle forældre. Efter at have sørget over dem og ordnet deres begravelsesceremonier forlod Han Sit fædrenehjem i Sri-Hatta, der nu ligger i Bangladesh, og drog på mange års pilgrimsvandring over hele Indien. Her mødte han Madhavendra Puri, første gang i Udupi og senere i Vrindavana, hvor De tilbragte megen tid sammen. Sammen vandrede de til Santipura i Bengalen, hvor Madhavendra Puri instruerede Advaita Acarya i Krishnas hellige navn og lærte Ham, at det hellige navn er den eneste vej i Kali-yuga. Han initierede Ham også og rådede Ham til at gifte Sig. Derfor giftede Advaita Acarya Sig med Sita Thakurani og hendes søster Sridevi, da Han var 50 år gammel.

I Santipura mødte Advaita også Haridasa Thakura, og sammen indledte de to store vaisnavaer et yajna i recitation af Krishnas hellige navn for at få Krishna til at nedstige og udfri Kali-yugas faldne sjæle. Dette var den direkte foranledning til Caitanya Mahaprabhus nedstigen. Advaita Acarya var 52 år gammel, da Caitanya Mahaprabhu blev født, og derfor ser man Ham altid afbilledet som en ældre herre.

I 48 år tog Advaita Acarya del i Caitanya Mahaprabhus aktiviteter, hvorefter Han skrev et lille digt, hvor Han fortalte Caitanya, at nu var der ris nok på markedspladsen. Caitanya Mahaprabhu forstod på det underfundige digt, at Hans mission var overstået, for alle havde nu fået Krishna-prema i overmål, og Han behøvede ikke længere være synlig i denne verden. Kort tid efter forsvandt Han.

Advaita Acarya blev på jorden endnu 25 år efter Caitanya Mahaprabhus tid og også længe efter, at Nityananda Prabhu var forsvundet. Så blev adskillelsen for meget for Advaita. Han sammenkaldte Sine tre sønner Acyutananda, Gopala og Krishnadasa og sendte også bud efter Viracandra Prabhu og Gauridasa Pandita såvel som Sine førende disciple Yadunandana Acarya, Syamadasa og Kamadeva. Under en kirtana i en tilstand af guddommelig henrykkelse gik Advaita pludselig ind i Deitetsrummet og blev aldrig set igen. Året var 1559, og stedet var Santipura.

Herren Nityananda Prabhu

Da Krishna kom som Sri Caitanya Mahaprabhu for 500 år siden, inkarnerede Hans bror Balarama Sig samtidigt som Nityananda Prabhu for at bistå Caitanya i Hans mission. Han fødtes i Ekacakra som søn af Hadai Pandita og Padmavati Devi. Han var en halv snes år ældre end Caitanya Mahaprabhu. Han forlod Sit hjem i 12-14 års alderen og vandrede i mange år rundt over hele Indien til alle hellige pilgrimssteder. Da Caitanya Mahaprabhu startede Sin sankirtana­-bevægelse i Navadvipa, rejste Nityananda dertil og blev fra da af Caitanyas nærmeste ledsager. Da Caitanya tog sannyasa, fulgte Nityananda med Ham til Jagannatha Puri, men da Caitanya rejste til Sydindien, nægtede Han at tage Nityananda med. I stedet sendte Han Ham til Bengalen med ordre om at prædike og gøre alle bengalere Krishna-bevidste. Nityananda er derfor stadig meget berømt i Bengalen. Han spredte Caitanyas bevægelse til selv de laveste i samfundet som alle Bengalens tyve og røvere for ikke at tale om alle andre.

Nityananda kaldes også avadhuta, hvilket betyder en hengiven, der handler transcendentalt på tværs af alle verdslige regler og principper. Hans handlinger var tit ubegribelige undtagen for de mest avancerede hengivne.

Nityananda Prabhu havde to hustruer, Jahnava og Vasudha. Sidstnævnte fødte to børn, sønnen Virabhadra og datteren Gangadevi. Han forlod verden en del år efter Caitanya Mahaprabhus bortgang i 1534, men det præcise årstal kendes ikke.