Velkommen til årets sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna. Vi skal starte med at fortælle, at fra 2023 hæver vi abonnementsprisen til 500 kr. for et år for den trykte udgave af bladet (mindst 10 numre).

Det er første gang i snart ti år, at vi hæver prisen. I den tid er alle andre priser steget inklusive trykning af bladet, papirpriser og porto, så den rå pris for et trykt blad med udsendelse koster nu tæt på 35 kr. Læg dertil redaktionelle udgifter. Derfor forhøjes prisen.

For udlandsabonnenter bliver prisen 700 kr. Bladets digitale version er fortsat gratis, men vi modtager alligevel gerne bidrag til dækning af grafisk og redaktionelt arbejde, opretholdelse af hjemmeside mm.

I forlængelse af den redaktionelle kommentar i sidste nummer har vi på side 17 en invitation til at involvere flere i Nyt fra Hare Krishna. Har du også lyst til at være med til at skrive, udgive og distribuere bladet, er du velkommen til at kontakte os.

Bemærk, at det første blad i 2023 kan forventes at være en uge eller to forsinket. Vi får travlt i det meste af december med at distribuere Srila Prabhupadas bøger og kommer derfor i gang med at lave det næste blad senere end ellers.

På forsiden læser en ung mand i Ukraine i en af Srila Prabhupadas bøger, som han netop har modtaget på gaden. Læs mere på side 10 om bogdistribution i Ukraine.

Rigtigt godt nytår til alle. Hare Krishna. Ld.