Velkommen til 2023 og godt nytår til alle. ”Det kunne vi godt trænge til, altså et godt nyt år,” kommenterede en hengiven. Lad os derfor straks slå fast, at uden at være Krishnabevidst bliver der intet godt nyt år. Krig eller fred, rig eller fattig, sund eller syg – på det materielle plan gør det ingen forskel.

Her kan vi kun forvente endnu flere lidelser, problemer og katastrofer i forskellige indpakninger. På det område kommer 2023 ikke til at være bedre (eller værre) end de forudgående år. Kan vi på den anden side holde os Krishnabevidste, bliver det helt sikkert et fantastisk godt år. Vi er trods alt alle evige væsener, og hvis vi hele tiden holder os forbundet med Personen bag verden og Hans formål med den, er alt godt, selv om hele verden går til helvede. Den materielle verden går for øvrigt ikke til helvede. Den er allerede helvede. Men en person i ren Krishnabevidsthed lever ikke i den materielle verden, selv om det tilsyneladende ser sådan ud. Og Krishna i form af Caitanya Mahaprabhu inviterer os alle til at blive sådanne personer.

Den hengivne på forsiden er Prabhupadas discipel Yadubara Prabhu, der optog næsten 50 timers film med Prabhupada i 1970erne. Disse filmoptagelser er i fare for at gå tabt, hvis der ikke bliver gjort noget straks. Det fortæller Ole Alstrup fra København om på side 12. Ole har en ekspertise i digital bevaring af gamle filmoptagelser og er blevet direkte involveret med Yadubara i sikringen af disse uvurderlige optagelser af Srila Prabhupada. Det kan vi alt sammen læse mere om inklusive, hvordan vi kan støtte dette utroligt vigtige arbejde for vores efterkommere.

God fornøjelse. Ld.