TEMPELRENOVERING

Templet i København har været i gang med en omfattende renovering siden begyndelsen af sommeren. Først blev badeværelset og det tilstødende rum ved siden af tempelrummet ryddet, så kun de bare vægge og nøgne gulv var tilbage. Derefter blev der lagt gulvvarme ned og nye gulve støbte. Der blev bygget to nye badeværelser, et til kvinder og et til mænd, hvilket der ikke havde været før. Gangareal og et tredje værelse blev også istandsat. Herefter blev selve templet istandsat. Loft og vægge blev malet og gulvet afhøvlet og lakeret. Resultatet er en meget opgraderet tempelfacilitet til gavn for alle i mange år fremover. (mere…)

2019-10-30T14:57:34+01:00november, 2019|Redaktionelt|

MANIFESTERINGEN AF DHARMA I MENNESKET

Denne artikel bragtes i februar 1972 i Dharmaprakash, et magasin, der blev udgivet af Madhva-sampradayaen i Madras.

At oversætte ordet dharma som religion er ikke perfekt. Den præcise betydning af dharma er ’kendetegn’. Det levende væsen er af natur en uadskillelig del af Guddommens Højeste Personlighed: (mere…)

2019-10-30T14:55:07+01:00november, 2019|Prabhupada taler ud|

BESLUTSOM ELLER STÆDIG

Af Gaurahari Dasa

At være beslutsom er en dyd, en god kvalitet, som er nødvendig at have for at nå noget i livet. Men at være stædig er en last. Det store spørgsmål er, hvor går grænsen? Hvordan kan jeg med andre ord være sikker på, at jeg er beslutsom uden at være stædig? Det tænker jeg at tale lidt om i denne artikel. (mere…)

2019-10-30T14:50:14+01:00november, 2019|Gaura Haris side|

ET LÆSERBREV

Af Alexander Justesen

Det er meget inspirerende at læse Nyt fra Hare Krishna. Jeg læser bladet med stor interesse, især Srila Prabhupadas side og brevkassen. For tiden læser jeg især ’De der Hare Krishna’er’. Jeg kom selv til Hare Krishna allerede omkring 1978, da jeg på Danmarks Radio hørte en udsendelse, der hed ”Skyd mig med din kærlighed”. Den handlede om nogle gymnasieelever, som var taget til USA og bl.a. besøgte Hare Krishna. De spillede Hare Krishna-mantraet, og ISKCON fik god kritik med på vejen. (mere…)

2019-10-30T14:45:46+01:00november, 2019|Læserside|

TRANSCENDENTAL PSYKOLOGI, 5

Af Lalitanatha Dasa

Dette afsnit af Transcendental psykologi, der som de tidligere afsnit bygger på bogen Vedanta Psychology af Suhotra Prabhu, ser på to ting, nemlig 1) misundelse og 2) lavt selvværd. Begge er udtryk for en mental tilstand, hvor man har mistet forbindelsen til sin rene bevidsthed, der er bevidsthed om Krishnas eksistens og om alting som en del af Krishna. (mere…)

2019-10-30T14:42:15+01:00november, 2019|Psykologi|

FORGIFTNINGSRYGTERNE

Af Jahnu Dasa

Da jeg kom til ISKCON i 1982, var der intet Internet. Livet som hengiven var simpelt. Alle, der havde været med længere end én selv, var ens autoritet, og alle Prabhupada-disciple var rene hengivne. Efterhånden blev man selvfølgelig klogere, som man lærte filosofien, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvor forvirrende det kan være for en ny hengiven i dag at komme til ISKCON. Internettet er fuld af anti-ISKCON propaganda, som oftest er lanceret af skuffede og bitre hengivne, der har forladt ISKCON, for det meste, fordi de ikke kunne leve op til den standard, der kræves af ISKCON’s medlemmer. (mere…)

2019-10-30T14:39:45+01:00november, 2019|Jahnus side|

LÆSERUNDERSØGELSE 2019

Af Lalitanatha Dasa

Nyt fra Hare Krishna er nu udkommet fast i tyve år. Derfor ville vi gerne lodde stemningen blandt vores læsere for at få en ide om, hvad vores plads i den danske Hare Krishna-verden er. Det er nemlig ikke lige så indlysende, som da det første blad udkom i 1999. Dengang havde Nyt fra Hare Krishna næsten monopol på at være medie for Danmarks hengivne. Opgaven med at informere og holde sammen på alle omkring en fælles identitet gav sig selv. (mere…)

2019-10-30T14:37:04+01:00november, 2019|Forskelligt|

BREVKASSE – VERDEN ER ET ROD

Ved Lalitanatha Dasa

SPØRGSMÅL: Hvordan kan du sige, at verden er et rod? Tidligere skrev du, hvordan du mener, at det moderne samfund er kørt helt af sporet. Hvad får dig til at mene, at vi har lavet et ”kongeligt rod” ud af verden? Hvis du tænker på forurening, har vi allerede diskuteret det. Hvis du på den anden side sigter til, hvordan folk praktiserer deres religion, mener jeg, at vi hver især handler ifølge vores egen tro. (mere…)

2019-10-30T14:34:59+01:00november, 2019|Brevkasse|

MISUNDELSE

Der var engang en fattig mand, der ikke engang havde nok til at sørge ordentligt for sin familie. En dag sad han under et træ i skoven og tænkte over sin situation. Pludseligt hørte han en stemme: (mere…)

2019-10-30T14:22:30+01:00november, 2019|Historier|

BLIV MEDLEM AF ISKCON

For et år siden trådte den nye religionslov for trossamfund uden for folkekirken i kraft. Hare Krishna eller ISKCON Danmark har været et anerkendt trossamfund i mange år (siden 1997), og intet ved den nye lov ændrer noget ved det. (mere…)

2019-11-01T18:03:37+01:00november, 2019|Bagside|