Den nye Bhagavad-gita er udkommet!

Vi havde planlagt at have prydet dette nummers forside med billeder af den nye Bhagavad-gita, der efter planen skulle være ankommet til Danmark fra trykkeriet i Tyskland sidst i november. Desværre er fragten fra Tyskland blevet forsinket, og Bhagavad-gita kommer først til landet den 4. december. (mere…)

2013-12-02T08:05:43+01:00december, 2013|Redaktionelt|

Det fuldkomne syn, del 2

Dette er anden del af en forelæsning, som Srila Prabhupada gav den 18. april 1975 over et vers i Srimad-Bhagavatam (1.7.6). Han forklarede, hvordan forfatteren til den vediske litteratur, Srila Vyasadeva, blev ledt af et direkte syn af den Absolutte Sandhed, hvorved han kunne give sit endelige bidrag til menneskehedens viden. Foredraget blev første gang bragt i trykt form i Back to Godhead, september 1989. (mere…)

2013-12-02T08:04:08+01:00december, 2013|Prabhupada taler ud|

Fra Birkerød via Bali til Krishna i Vanløse – Interview med Madhavasraya Dasa

– Af Lalitanatha Dasa –

Foran gaskomfuret i templets køkken står en to meter høj mand ved middagstid og laver kichari til templets Deiteter, Sri-Sri Gaura-Nitai. Han er klædt i hvid dhoti, og overkroppen dækkes halvt af en omsvøbt bomulds-cadar, så nogle af hans mange slangetatoveringer stadig kan ses. Det er Madhavasraya Dasa, templets daglige leder. (mere…)

2013-12-02T07:59:21+01:00december, 2013|Interviews|

Himmel eller helvede – valget er dit

– Af Gaurahari Dasa –

I Bhagavad-gita benytter Krishna Sig i udstrakt grad af kontraster. Helt i modsætning til den filosofi, der bliver mere og mere fremherskende, og som siger, at der ikke er noget, der er absolut rigtigt og forkert, stiller Krishna igen og igen to alternativer op – et rigtigt og et forkert. Allerede i andet kapitel, hvor Arjuna spørger, hvordan en transcendentalist opfører sig, svarer Krishna på spørgsmålet og forklarer, at den grundlæggende egenskab hos transcendentalisten er, at han har sine sanser under kontrol: (mere…)

2013-12-02T07:50:28+01:00december, 2013|Gaura Haris side|

Forskellige slags guruer og deres roller

– Af Dandaniti Devi Dasi –

I sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna gav vi definitionen på, hvad en guru er ud fra Srila Prabhupadas bøger og de vediske skrifter. Her beskriver vi forskellige kategorier af guruer eller åndelige mestre og deres forskellige roller i vores liv. (mere…)

2013-12-02T07:47:56+01:00december, 2013|Filosofi|