Besøg af Praghosh Prabhu

Praghosh Prabhu, der er GBC’s repræsentant for Danmark, kommer på besøg i København fra fredag den 9.11 til mandag den 12.11. GBC er ISKCON’s øverste styrende råd, som Praghosh repræsenterer for denne del af verden. Har man noget, man gerne vil diskutere med ham, er man velkommen til at møde op. Skriv eventuelt i forvejen til lalitanatha@krishna.dk. Ellers er man velkommen til bare at komme til klasserne lørdag og søndag, hvor man har mulighed for at høre Praghosh Prabhu.

Læs mere →

Det følgende er en klasse, som Srila Prabhupada gav over Srimad-Bhagavatam 1.8.19 den 29. september 1974 i Sridhama Mayapur, Indien.

maya-javanikacchannam
ajnadhoksajam avyayam
na laksyase mudha-drsa
nato natyadharo yatha Læs mere →

Af Vasesika Dasa / Oversat af Caroline Nordstrand

Det følgende er tredje del af en oversættelse fra bogen Our Family Business af Vaisesika Prabhu, hvor han fortæller om sit første møde med Hare Krishna, Prabhupada og de hengivne. Vaisesika Prabhu er discipel af Srila Prabhupada og bosat i Silicon Valley, Californien. De første to afsnit bragtes i Nyt fra Hare Krishna, august og oktober 2018. Læs mere →

Af Lokanatha Swami

Vi er midt i måneden Karttika (se bagsiden af sidste nummer). I den anledning er det interessant at læse om Prabhupadas ophold i Vrindavana i 1972 under Karttika, den eneste gang han var i Vrindavana i denne måned med sine vestlige disciple. Lokanatha Maharaja fortæller om dette i sin bog ”Festivals”. Læs mere →

Verdens største monolitiske statue står i Karnataka, Indien, 158 kilometer fra Bangalore, og kaldes Gommateshwara. Monolitisk vil sige, at statuen er lavet af én stor sten. Der findes ingen tilsvarende statue noget andet sted i verden. Statuen blev i 2007 valgt som nummer ét i en afstemning om Indiens syv største undere i Times of India, hvor 49 procent af de afgivne stemmer stemte på Gommateshwara. Læs mere →

SPØRGSMÅL: Der er to ting, der afholder mig fra at overgive mig helt til Krishna. Den første er, at den åndelige mester skal anses for at være som Gud. At se på et andet menneske som Gud er umuligt for mig. For det andet er jeg kristen, så det, der blokerer mig, er Deiteterne. I Det Nye Testamente står der i Apostelenes Gerninger 21:25 bl.a.: ”De bør holde sig fra afgudskød …” Ordet ”afguder” bliver ved at stirre mig i øjnene. Når jeg ser på Deiteterne, virker de som afguder. Læs mere →

Af Sivarama Swami

En hengiven har spurgt mig, hvorfor kvinder nogle steder i ISKCON bliver tiltalt som ’Prabhu’. Jeg svarede, at jeg ikke rigtig vidste, hvorfor denne skik er blevet indført i ISKCON, for det er en ny introduktion. Det foregik ikke på Prabhupadas tid og heller ikke i tiden efter Prabhupada. Så vidt jeg ved, er det kommet inden for de senere år, og jeg mener ikke, det er den rigtige ting. Det har ikke nogen anden reference, end at Srila Prabhupada ved lejlighed skulle have kaldt nogle af sine kvindelige disciple ’Prabhu’. Læs mere →

Af Lalitanatha Dasa

Krishna udtaler i Bhagavad-gita (4.10), at mange, mange personer har allerede gået den hengivne tjenestes vej og udviklet deres kærlighed til Ham. Da det er en vej, mange allerede har gået, er den på ingen måde ukendt eller mystisk og kan beskrives i indgående detaljer for os, som endnu ikke er begyndt at vandre ad den eller kun har vandret et lille stykke ad den. Læs mere →

Af Visakha Devi Dasi

Dét er Krishna-bevidsthed – hvad end der er tale om filosofien, livsstilen eller køkkenet.

En dag i efteråret 1970, da Srila Prabhupada var i Amritsar, Indien, spurgte en af hans disciple ind til et slogan, som er populært blandt Indiens upersonalister: tat tvam asi (upersonalisterne citerer dette vers fra den vediske litteratur for at understøtte forestillingen om, at vi alle er Gud). Læs mere →