Velkommen til Nyt fra Hare Krishna i 2018. Traditionen tro er årets første blad forsinket på grund af travlheden i december, hvor vi bruger vores kræfter på at møde så mange mennesker som muligt i hele landet og forsøge at overtale dem til at læse vedisk visdom i form af Srila Prabhupadas bøger såsom Bhagavad-gita som den er. Ved Prabhupada, Krishna og jeres alles nåde endte december 2017 med at blive en de bedste i mange år. Flere tusinde bøger endte på boghylder i hele landet. Læs mere →

Her afsluttes Srila Prabhupadas samtaler om Søren Kierkegaard med hans to disciple Syamasundara og Hayagriva Dasa. Syamasundara og Hayagriva fremlægger forskellige ideer fra Kierkegaard, og Srila Prabhupada kommenterer dem. Der er altså ikke tale om en fuldstændig eller nødvendigvis helt præcis gengivelse af Kierkegaards filosofi. Her interesserer vi os blot for Srila Prabhupadas Krishna-bevidste bemærkninger til det, han bliver præsenteret for.

Bemærk, at citaterne fra Kierkegaard er oversat fra engelsk og således ikke er Kierkegaards oprindelige danske tekst. Læs mere →

Af Matsyavatara Dasa

Det følgende er tredje og sidste del af en diskussion, som Matsyavatara Prabhu havde med en gruppe disciple. Han taler bl.a. om utilladt sexliv, både inden for og uden for ægteskabet, og hvordan der er en verden til forskel imellem de to. Læs mere →

Af Lalitanatha

Nyt fra Hare Krishna tager fra og med dette nummer på en rundtur til nogle af Indiens mere mystiske og utrolige templer og bygningsværker. Noget af det mystiske ved dem er, at de er fra tider, hvor man ifølge de gængse historikere ikke rådede over avanceret teknologi. Ikke desto mindre er der træk ved disse monumentale bygningsværker, der får én til at undre sig over, om de virkelig kan være opført af kulturer, der ikke besad avanceret teknologi eller noget, der svarer dertil. Læs mere →

Som et nyt tiltag i 2018 har vi i templet i København valgt at dedikere den sidste uge i hver måned til dynamisk undervisning. Der bliver forskellige kurser i løbet af dagen, og hver aften i templet vil der være interessante foredrag på et tidspunkt, hvor mange vil have mulighed for at møde op. Srila Prabhupada ønskede, at ISKCON’s templer skulle være uddannelsesinstitutioner. Håbet er, at dette initiativ vil bringe templet i København et skridt nærmere på det ideal. Læs mere →

Af Caitanya-carana Dasa

Når alkoholikere på afvænning har været ædru og ikke drukket et stykke tid, kan de somme tider føle sig fristet: ”Lad mig bare tage et enkelt glas. Hvad skade kan det gøre?”

Det kan gøre masser af skade, for det vil ikke blive ved bare ét glas. Afhængighedsskabende ønsker vokser af sig selv. Når de først er sluppet løs, vokser de og trækker med magt deres ofre ned i lavere og mørkere lastefuldhed. Læs mere →

Af Mayesvara Dasa

Mayesvara Dasa er discipel af Srila Prabhupada.

Enhver forælder, der har opfostret et barn, ved, at børn laver gale streger, der somme tider tilmed kan være farlige eller problematiske. I mit tilfælde drev jeg min mor til vanvid, fordi jeg elskede at lege i vand. Der var masser af det i det vandløb, der løb bag naboens hus, og i en sump på den anden side af kirkens parkeringsplads. Blot at fortælle mig, at jeg ikke måtte lege i vandet med mit søndagstøj på, havde aldrig den samme overtalelsesevne, som når min far kaldte på mig efter kirken for at få mig med ned til det lokale bageri. Læs mere →

Af Madana-Gopala Dasa

Ifølge Srila Prabhupada, vores grundlægger-acarya, er det moderne samfund en overudvikling af lidenskabens kvalitet:

“… Den moderne civilisation anses for avanceret ifølge lidenskabens standard. Førhen blev godhedens kvalitet anset for at være den avancerede tilstand. Hvis der ingen befrielse er i vente for personer i godhedens kvalitet, hvad kan man da sige om dem, der er indviklet i lidenskabens kvalitet?” (Bhagavad-gita 14.7, kommentar). Læs mere →

Af Visakha Devi Dasi

Et bredt udvalg af madlavningsstile støtter ét enkelt formål – at glæde Herren Krishna

Det, vi kalder ”Herren Krishnas køkken”, er i virkeligheden sammensat af fem køkkener: vestlig indisk (Maharastra og Marwari), østindisk (Bengalen), sydindisk (Madras), centralt nordvestligt (Gujarat) og nordindisk (Punjab). Forskellene mellem disse er ikke så meget i madlavningsteknikker som i ingredienser og krydderier. I hvert område har den ældre generation videregivet sin kogekunst til den yngre og således bevaret traditionerne igennem århundreder. Læs mere →

Sofie Jensen skriver:

Jeg har nogle spørgsmål, som jeg håber, du vil svare på: 

1) Hvorfor bruger man kourin (f.eks. drikker man det jo), og hvad er fordelene ved det? Hvorfor kunne man ikke lige så godt bruge urinen fra en anden herbivore?

2) Hvad er synet på organdonation?

3) Er det forkert at gå på jagt? Læs mere →

Weekenden den 17. og 18. februar er alle inviteret til et to-dages seminar med Prema-padmini Mataji, en af ISKCON’s kendteste ledere af bhaktivriksa (BV). I BV-programmer organiserer hengivne fra alle samfundslag sig i studiegrupper og skaber stærke netværk, der hjælper alle fremad i åndeligt liv og Krishna-bevidsthed. Prema-padmini har sammen med sin mand, Vijay-Venugopala Dasa, startet BVprogrammer i hele verden med involvering af tusindsvis af hengivne. Læs mere →